Hurtig oprettelse af selskaber

Har du – eller din kunde – behov for oprettelse af nye aktie-, anparts- eller partnerselskab – så kan vi bistå hermed igennem et etableret samarbejde med SELSKABSREG ApS, der leverer billige, kompetente og hurtige selskabsretlige ydelser.

Har du akut behov for et selskab – kan vi også via samarbejdet med SELSKABSREG ApS – tilbyde overdragelse af færdigregistrerede selskaber. Sådanne selskaber har ikke siden stiftelsen haft aktivitet og hele selskabskapitalen indestår på separat konto.

Skal du etablere et selskab, så hent vores ...

Læs mere →
0

Klasse A-regnskabet

De fleste revisorer, bogholdere og regnskabsudarbejdere stifter jævnligt bekendtskab med klasse A-regnskaber. Men har du styr på formalitet?

En typisk klasse A-virksomhed omfatter:

 • Enkelmandsvirksomheden
 • I/S (ejet af mindst 1 fysisk person)
 • K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person

Hvis en klasse A virksomhed vælger at præsenterer sit regnskab som en “årsrapport”, skal reglerne for klasse A i Årsregnskabsloven som minimum følges. Det betyder, at et skatteregnskab ikke må præsenteres som en årsrapport, med mindre regnskabet ultimativt opfylder alle bestemmelserne i klasse A.

Hovedelementerne, der skal overholdes ...

Læs mere →
0

Vandværker – Husk de årlige indberetninger

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv.

Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier:

 • Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt
 • Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt

De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2.

Pligterne for kategori 1 vandværker er begrænset til, at de én gang årligt skal indsende regnskab (evt. urevideret), budget samt takstblad for kommende år til den kommunale forsyning. Årsregnskabet er omfattet af ...

Læs mere →
0

Intern kvalitetskontrol – hvorfor?

Intern kvalitetskontrol – er det noget jeg er omfattet af, og hvad med den mindre revisionsvirksomhed – gælder det også her?

Svaret er ja og ja. Den internationale revisionsstandard ISQC 1 pkt. 49 kræver, at en revisionsvirksomhed løbende overvåger (og evaluere) virksomhedens anvendelse af kvalitetsstyringssystemer, politikker og processer.

En intern kvalitetskontrol – eller som i standarden kaldet overvågning – omfatter følgende minimumskrav:

 1. Årlig evaluering/overvågning af kvalitetsstyringssystemet, politikker og processer – jf. ISQC 1, pkt. 53
  • Denne kontrol omfatter en vurdering af, at alle gældende ...
Læs mere →
0

Oprettelse af selskab – valg af virksomhedsform

Revisor deltager meget ofte i rådgivning omkring valg af virksomhedsform og efterfølgende assistance med oprettelse af (eller indkøb af) selskab. Fra juni 2019 og henover sommeren har mange rådgivere oplevet ekstremt lange ekspeditionstider i Erhvervsstyrelsen og mange har tillige oplevet at få afvist registreringssager, bl.a. afledt af “fodfejl” i registreringen.

De stærkt forlængede ekspeditionstider skyldes, at styrelsen i kampen mod hvidvask udtog stort set alle nyregistreringssager til manuel behandling. Det har naturligt i en overgangsperiode medført forlængede ekspeditionstider. Resultatet af kontrollen ...

Læs mere →
0

Kvalitetskontrol 2019

Er du udtrukket til kvalitetskontrol 2019 – eller vil du forberede dig på en forventelig kontrol i 2020 – så deltag på ét af vore kurser, der giver dig en grundig introduktion til kontrollens gennemførelse, forhold du skal være opmærksom på før, under og efter kontrollen – og hvordan du forbereder dig selv og dine medarbejdere.

Kurset “Bestå kvalitetskontrollen” afholdes:

 • 3. september 2019 på Comwell Korsør
 • 4. september 2019 på Trinity Fredericia

Du kan stadig nå at tilmelde dig – tilmeldingen er åben til ...

Læs mere →
0

Fonde – behandling af kursreguleringer

Kursreguleringer i ikke-erhvervsdrivende fonde (såkaldte almenfonde) kan behandles efter 2 modeller, som udgangspunkt:

 • Metode 1: Værdipapirer, der er indskudt i fonden ved stiftelse og/eller senere arv/gave – hvor disse ikke indgår i uddelingspuljen (altså er disse bundne aktiver) måles til oprindelige indskuds-/kostpris og værdireguleres ikke løbende. Kursværdien af bundne aktiver og kursværdi af bunden egenkapital noteoplyses i fondens regnskab (Metoden indebære, at der ikke gennemføres løbende kursregulering – denne udtrykkes først ved realisation)
 • Metode 2: De ovenfor omfattede værdipapirer kursreguleres løbende – ...
Læs mere →
0

Du kan stadig at bestille kursus med rabat

Som følge af sommerferien, har vi besluttet at forlænge fristen for bestilling af kurser med 10 % fra 1. august til nu 9. august 2019 – og forlængelsen gælder også vore 2 internatkurser D01 og D02 i henholdsvis uge 36 (2.-5. september 2019) og uge 37 (9.-12. september 2019).

Vil du opnå rabat, skal vi have din bestilling på mail info@revisupport.dk senest 9. august 2019 kl. 12:00. Du kan finde bestillingsblanket i vores store kursuskatalog her eller blot sende os ...

Læs mere →
0

Klassiske fejl i årsrapporten

Regnskabssæsonen for 2018-regnskaber er ved at være afsluttet – formelt med udgangen af maj, hvor 31/12-regnskaberne skulle være godkendt og herefter indsendt til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf. Reelt er hovedparten af regnskaber der skal indberettes til styrelsen ved at være indgået – når man ser bort fra nødlidende virksomheder og virksomheder som planlægges opløst, og derfor ikke får udarbejdet årsrapport.

Revisupport udtager kontinuerligt årsrapporter indsendt til styrelsen til en faglig vurdering/kontrol – bl.a. med det formål at observere for udviklingen ...

Læs mere →
0

Kursuskatalog 2019/20

  Så er vores store kursuskatalog for sæson 2019/20 klar. Du kan hente kataloget her, hvorfra du kan downloade og printe dette.

Programmet er i år udvidet med flere kursussteder – vi har blandt andet udvidet med mange nye aktuelle kurser placeret på Comwell Rebild Bakker – så kommer du fra det midt- eller nordjyske, skal du ikke længere køre så langt.

Vi ...

Læs mere →
0
Page 1 of 3 123