Skattepligtige vandværker og økonomisk ramme

Afledt af tidligere højesteretsdom, hvor indgangsværdier fra 2010 for skattepligtige vandværker er blevet forhøjet, er der givet adgang til udvidet genoptagelse for vandværker, der er blevet ramt af SKAT’s reducerede indgangsværdier. Det betyder, at afskrivningsgrundlaget for materielle aktiver, herunder forsyningsnettet, er blevet forhøjet betydeligt. Den skattemæssige konsekvens kan – ved genoptagelse omfatte: Afskrivningsgrundlaget forhøjes, men…

Øget kontrol med vurderingsberetninger

I første halvdel af 2019 gennemførte Erhvervsstyrelsen en udvidet kontrol af en række registreringssager, herunder selskabsstiftelser, fusioner og spaltninger. Den udvidede kontrol viste, at der er forholdsvis mange fejl og mangler både ved almindelige kontantstiftelser – omfattende fejl i stiftelsesdokument (upræcise oplysninger) og mangler i vedtægterne – samt apportstiftelser og andre registreringsforhold, som efter selskabsloven…