Er din bogførings-/revisionsvirksomhed til salg?

Revisorer og regnskabskonsulenter (bogholdere) taler meget med kunderne om generationsskifte, planlægning i rette tid osv., men meget sjældent tænker revisor på sit eget exit. Har du planlagt dit generationsskifte? Er din virksomhed overhovedet klar til at overdrage og hvis ja, er der nogen værdi at overdrage? Revisupport får mange henvendelser fra revisorer m.fl. som er…

Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020. Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri…

Corona/Hjælpepakker: Nyt værktøj til efterkontrol

Revisupport’s Covid-19 beregningsværktøj, der blev lanceret medio marts ved etablering af de første hjælpepakker udfases fra 1. juli 2020, hvorefter løsningen ikke længere opdateres. Revisupport lancerer i juli måned et nyt efterkontrol værktøj, som kan anvendes til beregning og genberegning af kompensationsordningerne for tabt omsætning for selvstændige, faste omkostninger samt lønkompensation. Herudover vil det nye…

Kontrollerede transaktioner – oplysningskrav

I efteråret 2019 blev reglerne for oplysning om kontrollerede transaktioner ændret. Definition af kontrollerede transaktioner og den berørte personkreds er uændret, hvorimod kravet om oplysning om transaktionerne på oplysningsskemaet (selvangivelsen) er tilpasset fra indkomståret 2019. De tidligere grænser på 5 mio.kr. for virksomheder og kr. 5.000 for hovedaktionærer er ved lovændringen ophævet. Det betyder, at…

Omdannelse af iværksætterselskaber

15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021. Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte…