Aktuelle skattesatser/beløb 2021-2022

For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende: Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021   Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat   57.200   56.500 Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600 Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000 Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000 Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000 Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500…

Mikroregler for årsrapporter

En analyse af en række årsrapporter indsendt til Erhvervsstyrelsen – hvor mikroreglerne i årsregnskabslovens §§ 22 a-22 b er anvendt, viser at anvendelsen af reglerne ofte sker på et ukorrekt grundlag. Konsekvenser ved anvendelse af mikroreglerne uberettiget kan være, at: Selskabet pålægges lovpligtig revision eller Selskabet pålægges indsendelse af ny korrigeret årsrapport (og dagbøder mv.…

Andelsboligforeninger: Opdateret regnskabsvejledning

Vejledningen for udarbejdelse af årsrapporter for andelsboligforeninger er opdateret – bl.a. med nye regler om fastsættelse af andelsværdien og brug af valuarvurderinger samt opdaterede nøgletalsoplysninger. Andelsboligforeninger skal aflægge årsrapport for klasse A og udover det indhold der måtte være krævet for at opfylde grundforudsætningerne om et revisende billede (ÅRL § 11), er der en række…

COVID-19: Nye restriktioner og nye kompensationer (opdateret)

Opdateret 20. december 2021: Den stigende Coronasmitte medfører fornyede restriktioner og anbefalinger, som potentielt medfører omsætningstab for virksomheder o selvstændige. Restriktioner: De vedtagne restriktioner, som gælder fra søndag den 19. december 2021 til foreløbigt 16. januar 2022 omfatter: Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege-/badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer og forsamlingshuse lukkes Lokaliteter hvor der afholdes konferencer og foredrag…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…

Omdannelse IVS’er

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet. Omdannelse kan ske ved: Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr.…

COVID-19: Frist for slutafregning udskudt

Fristen for slutafregning (indberetning til virk.dk) for Covid-19 kompensationer i perioden 9. marts – 31. august 2021 er 30. september 2021, men er netop forlænget med 30 dage – indtil 30. oktober 2021. Alle virksomheder – der medio oktober 2021 endnu ikke har indberettet – vil blive erindret om den forestående indberetning af slutafregning. Virksomheder…

Revisor – pas på din uafhængighed

Igennem det seneste års tid har der været forøget fokus på den godkendte revisors uafhængighed. Årsagen er, at Erhvervsstyrelsen har foretaget dataudtræk fra CVR og sammenholdt revisors private engagementer – enten igennem ledelsesdeltagelse eller igennem reelt ejerskab af andre virksomheder – kombineret med krydstjek af de virksomheder, som revisor har afgivet erklæringer for. Resultatet af…

Tilbagebetaling Corona-lån

Der er indgået en bred politisk aftale, der medføre at de oprindelige frister 1. november 2021 og 1. februar 2022 for tilbagebetaling af 2 coronalån (A-skatte- og/eller momslån) er udskudt til 1. april 2022. Samtidig er der etableret en midlertidig adgang til, at afdragsordninger med Skat kan forløbe over 24 måneder – imod normalt 12…

Nye XBRL-kontroller fra 1. oktober 2021

Fra 1. oktober 2021 suppleres eksisterende modtagekontroller i Erhvervsstyrelsen med yderligere 2 såkaldte hårde kontroller. Hårde kontroller medføre, at der ved fejl ikke kan ske indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen – og den forsøgte indberetning vil blive afvist. De nye hårde kontroller omfatter: Poster i balance (under aktiver og gældsforpligtelser) må IKKE være negative: Det…