Statsgaranteret Coronalån – muligheden for dine kunder

Du kan ansøge om Coronalån med statsgaranti. Statsgarantien er tilvejebragt igennem Vækstfonden, der dækker 90% af lånet. Forudsætningen for et statsgaranteret Coronalån er, at din virksomhed skal opleve fald på mindst 30% i omsætning som følge af Coronavirus, f.eks. som effekt af restriktioner. Statsgaranterede Coronalån kan fås igennem dit pengeinstitut – under forudsætning af, at…

Kontante betalinger

Din virksomhed må maksimalt betale kr. 8.000 inkl. Moms for varer eller ydelser. Har du køb der overstiger dette beløb, skal indbetalingen være digital. Er indbetalingen kontant, skal du sende besked (indberette) transaktionen via TastSelv på www.skat.dk som ”Kontanthandel”. Indberetter du ikke kontante betalinger der overstiger grænsen – kr. 8.000 inkl. Moms – mister du…

Skærpede krav til brug af værnemidler

Fra mandag den 8. februar 2021 skærpes kravene til anvendelse af værnemidler – mundbind eller visir. Det medfører, at de nuværende regler om mundbindskrav i detailhandlen udvides til også at omfatte engrosbranchen (eller B2B-sektoren). Konkret betyder det, at når f.eks. en håndværker henter varer i byggemarkedet, så skal dette ske ved brug af værnemidler –…

Regnskabsmæssige udfordringer vedrørende Covid-19

Erhvervsstyrelsen har den 2. februar 2021 udsendt en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i relation til Covid-19, særligt rettet mod indregning af kompensationer. Vejledningen er primært rettet mod virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 og dermed virksomheder typisk i klasse B, C og D – der har pligt til at indsende og offentliggøre årsrapport til Erhvervsstyrelsen.…

Nye moms- og A-skattelån

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…