Nye XBRL-kontroller fra 1. oktober 2021

Fra 1. oktober 2021 suppleres eksisterende modtagekontroller i Erhvervsstyrelsen med yderligere 2 såkaldte hårde kontroller. Hårde kontroller medføre, at der ved fejl ikke kan ske indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen – og den forsøgte indberetning vil blive afvist. De nye hårde kontroller omfatter: Poster i balance (under aktiver og gældsforpligtelser) må IKKE være negative: Det…

Covid-19: Ansøgningsfrist udskydes

Fristen for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioder der afslutter 28. februar 2021 har hidtil været 31. august 2021, men Erhvervsstyrelsen har netop meddelt – at fristen udskydes til 31. oktober 2021. Der er ikke andre ansøgnings- og slutindberetningsfrister der aktuelt er udskudt, det betyder de aktuelt gældende frister er således: Kompensation for…