Mikroregler for årsrapporter

En analyse af en række årsrapporter indsendt til Erhvervsstyrelsen – hvor mikroreglerne i årsregnskabslovens §§ 22 a-22 b er anvendt, viser at anvendelsen af reglerne ofte sker på et ukorrekt grundlag. Konsekvenser ved anvendelse af mikroreglerne uberettiget kan være, at: Selskabet pålægges lovpligtig revision eller Selskabet pålægges indsendelse af ny korrigeret årsrapport (og dagbøder mv.…

Andelsboligforeninger: Opdateret regnskabsvejledning

Vejledningen for udarbejdelse af årsrapporter for andelsboligforeninger er opdateret – bl.a. med nye regler om fastsættelse af andelsværdien og brug af valuarvurderinger samt opdaterede nøgletalsoplysninger. Andelsboligforeninger skal aflægge årsrapport for klasse A og udover det indhold der måtte være krævet for at opfylde grundforudsætningerne om et revisende billede (ÅRL § 11), er der en række…

COVID-19: Nye restriktioner og nye kompensationer (opdateret)

Opdateret 20. december 2021: Den stigende Coronasmitte medfører fornyede restriktioner og anbefalinger, som potentielt medfører omsætningstab for virksomheder o selvstændige. Restriktioner: De vedtagne restriktioner, som gælder fra søndag den 19. december 2021 til foreløbigt 16. januar 2022 omfatter: Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege-/badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer og forsamlingshuse lukkes Lokaliteter hvor der afholdes konferencer og foredrag…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…