Covid-19: Ny udskudt frist for slutafregning

Den oprindelige frist for slutafregning af alle Covid-19 kompensationsordninger 30. juni 2022 er udskudt til 30. september 2022. Slutafregningerne forventes åbnet via virk.dk fra medio maj 2022 og omfatter alle ordninger for ansøgningsperioderne: 1. september 2020 – 30. juni 2022 eller delperioder heri Den kommende slutafregningsløsning omfatter alle ordninger således der under ét kan slutafregnes.…

Nye forlængede frister for årsrapporter – selskaber

I forbindelse med Regeringens fremlæggelse af ny “kontrolpakke 2022”, der bl.a. omfatter nye skærpede krav til bogføring og bogholderiet iøvrigt (herunder digitaliseringskrav) – er der samtidig fremsat forslag om, at fristerne for indsendelse af årsrapporter for selskaber forlænges fra 5 til 6 måneder. Forslaget behandles i indeværende folketingsår og forventes vedtaget inden 1. juni 2022…