Aktuelt webinar: Ny bogføringslov mv.

Erhvervsministeren fremsatte 6. april 2022 lovforslag L 163, der omfatter: Ny bogføringslov – med væsentlige digitaliseringselementer OG Ændring af årsregnskabslovens regler om revisor-/revisionspligt PK Kurser/ReviSupport afholder torsdag den 16. juni 2022 kl. 14-16 webinar om den nye bogføringslov, de nye indbyggede myndighedskontroller samt de nye revisor-/revisionspligtsregler i årsregnskabsloven. Der vil være begrænset adgang til at…

Covid-19: Slutafregning

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt. Virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, skal slutafregne kompensationer senest 30. september 2022. Slutafregningen foregår ved, at der indsamles data…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…