Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022. Fristen er udsat til 30. oktober 2022. Udsættelsen skyldes pres på styrelsens systemer samt at flere virksomheder har oplevet tekniske udfordringer og udfald ved forsøg på indberetning. Revisors frist for udarbejdelse af erklæring om evt. revisorbistand og…