Skabelon: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6. Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her. Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat YDERLIGERE

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022, men blev medio september forlænget til 30. oktober 2022. Fristen er nu yderligere udsat til 30. november 2022. Der kan ikke forventes yderligere udsættelse – ligesom der som udgangspunkt ikke indrømmes dispensation for denne frist. Revisors frist…