Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

HUSK: Evaluering af kvalitetsstyringssystem senest 15. december 2023

Godkendte revisionsvirksomheder er omfattet af ISQM 1 (og 2) som omfatter virksomhedens kvalitetsstyringssystem, politikker, kvalitetsmål mv. ISQM 1 erstattede fra 15. december 2022 den hidtidige ISQC 1. I henhold til ISQM 1 pkt. 53-56 skal der ske årlig evaluering af systemer, politikker, kvalitetsmål mv. Det betyder, at den godkendte revisionsvirksomhed senest 15. december 2023 skal…

Skattetillæg selskaber

En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse). I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023. Hvor kontrollovstillægget er baseret på…

Standarder for ESG-rapportering (på dansk)

EU-rådet har frigivet standarder for bæredygtighedsrapportering (ESG) – de såkaldte ESRS-standarder – der omfatter tilføjelse til det eksisterende direktiv 2013/34 om konsoliderede regnskaber samt bilag 1 og 2. Krav om bæredygtighedsrapportering efter EU’s skabeloner gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2024 eller herefter. Rapporteringskravene gælder i første omgang virksomheder med værdipapirer der er optaget…

Virksomhedsomdannelser: Pas på – stor risiko for fejl vedr. metode og goodwill

Frem mod 30. juni har der – traditionen tro – været høj aktivitet med gennemførelse af omdannelser af enkeltmandsvirksomheder til selskaber. De fleste af disse gennemføres efter reglerne om skattefri omdannelse. Uagtet om man omdanner skattefrit eller skattepligtig, så skal der ved åbningsbalancen – og dermed også ved vederlagsberegningen – tages stilling til metoden: Overtagelsesmetoden:…

Fristforlængelse: Selvangivelser for selskaber

Skattestyrelsen har den 21. juni 2023 meddelt, at fristen for selskabers indsendelse/indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Udskydelsen gælder alene: Selskaber m.fl. omfattet af Selskabsskatteloven Selvangivelse/Oplysningsskema Det betyder, at: Selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal indsende oplysningsskema senest 1. juli 2023 Selskaber m.fl. fortsat skal udarbejde, godkende og indsende…

Regnskabskontrol – typiske fejl i regnskabet

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets årlig beretning om gennemført regnskabskontrol for 2022 er offentliggjort. Kontrollerne er overvejende rettet mod børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder – hvorfor dele af observationerne også alene er rettet mod de specifikke krav der er for denne type virksomheder. Der er dog en række observationer, som også vil være relevante for virksomheder i…