Webinar: Sæsonupdate årsregnskaber

Har du styr på notekravene for klasse B – eller kravene til sammenligningstal for klasse A? Der er mange regler at holde styr på, når man bistår kunderne med at udarbejde årsrapporten. Samtidig øges kontrollen med årsrapporter for klasse B og C – så fejl observeres af myndighederne og kan kræve fornyede årsrapporter eller besvarelse…

Webinar: I gang med ISQM 1

Med virkning fra 15. december 2022 blev den oprindelige kvalitetsstyringsstandard ISQC1 afløst af 2 nye, nemlig ISQM 1 og 2 – hvor ISQM 1 er den centrale og væsentligste for de fleste små og mellemstore revisionsvirksomheder, som ikke er beskæftiget med PIE-virksomheder og ikke frivilligt har indført interne regler om kvalitetssikringsgennemgang af sager (ikke at…

Covid-19: Slutafregning – ny ultimativ frist

Fristen for slutindberetning af Covid-19 kompensationer for perioder frem til 28. februar 2022 var tidligere fastsat til 30. november 2022. Erhvervsstyrelsen har konstateret, at mange virksomheder fortsat mangler at gennemføre slutindberetningen, hvorfor fristen for ordningerne “tabt omsætning”, “tabt indkomst”, “lønkompensation”, “faste omkostninger” og “stedbundne omkostninger” er udskudt til ny ultimativ frist, som er 28. februar…