Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

HUSK: Evaluering af kvalitetsstyringssystem senest 15. december 2023

Godkendte revisionsvirksomheder er omfattet af ISQM 1 (og 2) som omfatter virksomhedens kvalitetsstyringssystem, politikker, kvalitetsmål mv. ISQM 1 erstattede fra 15. december 2022 den hidtidige ISQC 1. I henhold til ISQM 1 pkt. 53-56 skal der ske årlig evaluering af systemer, politikker, kvalitetsmål mv. Det betyder, at den godkendte revisionsvirksomhed senest 15. december 2023 skal…

Skattetillæg selskaber

En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse). I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023. Hvor kontrollovstillægget er baseret på…