RevisorforholdSelskabsforhold

Der er indgået ny politisk aftale om lempelse omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber). De nye regler medføre, at:

  • Omregistreringsfristen udskydes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021
  • Omregistrering kan ske ved simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000 dokumenteres ved indbetaling af difference mellem nuværende registrerede kapital og ny kapital på mindst kr. 40.000
    • EKSEMPEL: Nuværende kapital kr. 1 – der skal anmeldes og dokumenteres indbetaling af kr. 39.999 til selskabet som forhøjelse af kapital
  • Omregistrering kan fortsat ske igennem omkonvertering af opsparet overskud, gældskonvertering eller indskud af andre aktiver. Denne omregistrering kræver fortsat en vurderingsmandsudtalelse fra en godkendt revisor (med mindre seneste årsrapport er underlagt revision).

Revisupport frigiver i august/september et IT-værktøj, som revisor kan anvende ved opgaver om vurderingsmandsudtalelse (ISAE3000 erklæring), som dels sikre at nødvendige handlinger udføres og dokumenteres samt at relevante dokumenter genereres til brug for anmeldelse af omregistreringen. Værktøjet koster kr. 1.675 ekskl. opdateringsabonnement og moms. Opdateringsabonnement kan tilkøbes for kr. 335. Værktøjet kan bestilles her.