Corona

Der er vedtaget en række ændringer som får konsekvens ved slutindberetning af kompensationsordninger for perioder frem til og med 31. august 2020:

  • Fristen for indberetning via virk.dk (omfatter alle virksomheder der har modtaget kompensation) forlænges fra 31. maj 2021 til 30. juni 2021
  • Ved krav om revisorbistand for kompensationer for tabt omsætning (selvstændige) indrømmes der refusion af 80% af revisoromkostningen efter samme vilkår som ordningen for faste omkostninger (ved ansøgning)

Til sidstnævnte ændringer er knyttet en betingelse, at virksomheden ikke har modtaget mere end kr. 250.000 i kompensation efter ordningen for tabt omsætning. For en virksomhed ejet af 1 ejer, der har søgt f.eks. 4 måneder (9/3 – 8/7 2020) evt. inkl. ægtefælle, betyder det at vilkårene for refusion af revisoromkostningen er opfyldt. For en virksomhed med 2 ejere, der har søgt for 4 måneder og modtaget maksimal kompensation (ekskl. evt. ægtefællekompensation), vil betingelserne også være opfyldt.