Skatteforhold

Fra 2020 hæves grænsen for indskud på aktiesparekonto fra nuværende kr. 50.000 til kr. 100.000.

En aktiesparekonto er for fuldt skattepligtige fysiske personer og omfatter en bankkonto med tilhørende depot. Der kan investeres i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser.

Gevinster fra værdipapirer placeret i aktiesparedepot beskattes med 17% – imod normalt 27/42%. Tab kan modregnes i gevinster fra aktiesparedepotet.