Skatteforhold

Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor:

DKK 2019 2020
Aktieindkomst, grænse for 27% skat 54.000 55.300
-do-, gifte 108.000 110.600
Max. Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.400
Håndværkerfradrag, max. 12.200 12.500
Servicefradrag, max. 6.100 6.200
Personfradrag (o/18 år) 46.200 46.500
Restskat, max. Indregning i efterfølgende år 20.500 21.000
Max. Indskud ratepension 55.900 57.200
Værdi fri telefon 2.800 2.900
Logigodtgørelse pr. døgn 219 223
Rejsegodtgørelse, max. 28.000 28.600
Bundfradrag sommerhusudlejning via bureau 40.900 41.800
Bundfradrag sommerhusudlejning – egen oplysning 11.200 11.500
Skattefri kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km. 3,56 3,52
Afgiftsfrie gaver til nærtstående (børn/forældre), max. 65.700 67.100
-do- til svigerbørn 23.000 23.500
Afskrivningsgrænse, småaktiver 13.800 14.100
Skattefrie ydelser fra sociale fonde (visse fonde) 10.000 10.000
Krav om digital betaling ved beløb over 10.000 10.000

Du kan finde flere satser på SKAT’s hjemmeside her: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser.