SelskabsforholdVirksomhedsdrift

Opdateret 26. april 2020

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger er åbnet den 8. april 2020. I modsætning til de øvrige kompensationer, kræves ved denne ansøgning en revisorerklæring – efter ISA 805 (høj grad af sikkerhed).

Betingelser for kompensationen er:

  • Omsætningstab på mindst 35% som følge af Covid-19
  • Faste omkostninger udgør mindst kr. 12.500 i kompensationsperioden

I forbindelse med reglerne, er der udarbejdet følgende – som du kan finde her:

  • Bekendtgørelse af midlertidig kompensation – findes her.
  • Retningslinjer for revisors arbejde – findes her
  • Revisors erklæring efter ISA 805 (Word-version / OPDATERET) – findes her

ReviSupport har udarbejdet 2 hjælpeværktøjer til kompensationer: Beregningsværktøj der hjælper dig igennem beregning af kompensationer for omsætningstab, faste omkostninger og lønkompensation, inkl. dannelse af CSV-fil til nem ansøgning. Værktøjet koster kr. 800 ekskl. moms. Herudover har vi udviklet Revisorpakken, der giver dig værktøjet til planlægning, kundevurdering, arbejdsplan for udførelse og dokumentationsindsamling, aftalebrev, ledelseserklæring samt revisors erklæring med bilag. Dette værktøj koster kr. 975 ekskl. moms.

Alle værktøjer opdateres løbende med tilpasninger. Opdateringer og info om nye tiltag, fortolkninger mv. er omfattet af de anførte priser.

Værktøjerne kan bestilles ved at skrive til info@revisupport.dk, anfør ønskede produkt, virksomhedsnavn og adresse samt mailadresse hvortil produktet digitalt skal leveres.