Fristudskydelse årsrapporter og selvangivelser (opdateret)

Opdateret 16. april 2021: Regeringen fremsætter et lovforslag til hastebehandling, der skal udskyde fristerne for årsrapporter og selvangivelser. Der er allerede et politisk flertal for vedtagelse af en udskydelse – i erkendelse af de mange opgaver der aktuelt presser regnskabs- og revisorbranchen. Erhvervsministeren har den 14. april 2021 meddelt at der fremsættes hasteforslag om udskydelse…

Regnskabsmæssige udfordringer vedrørende Covid-19

Erhvervsstyrelsen har den 2. februar 2021 udsendt en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i relation til Covid-19, særligt rettet mod indregning af kompensationer. Vejledningen er primært rettet mod virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 og dermed virksomheder typisk i klasse B, C og D – der har pligt til at indsende og offentliggøre årsrapport til Erhvervsstyrelsen.…

Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020. Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri…

Årsrapporter og selvangivelser: Fristforlængelse

Opdateret 1. april 2020 Erhvervsministeren fremsætter idag lovforslag (1. behandling) om bemyndigelse til fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter. Fristforlængelsen vil være på 3 måneder, således at 31/12-regnskaber der sædvanligvis skal godkendes af selskabets ordinære generalforsamling senest 31. maj 2020, nu senest skal godkendes 31. august 2020 med indsendelse umiddelbart efter godkendelse (sædvanligvis senest 7 dage…

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt? Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde. Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne…

Aktionærlån (kapitalejerlån)

Aktionærlån omfatter udlån til nærtstående personer, her klassificeret som kapitalejere og nærtstående personer til denne – f.eks. ægtefælle, samlever, børn og forældre. Søskende er derimod ikke omfattet af personkredsen. Kredsen omfatter også virksomheder som ikke er tilknyttede virksomheder, som kontrolleres af kapitalejeren (den reelle ejer). Det betyder, at et driftsselskabs udlån til et holdingselskab –…

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt? Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde. Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne…