Regnskabsklasser: Nye størrelsesgrænser

I forbindelse med implementering af bæredygtighedsforordningen fra EU i dansk regnskabs- og revisorregulering, sker der samtidig en inflationsjustering af størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven – med virkning fra 1.juli 2024 (regnskabsår der påbegynder denne dato eller herefter). De nye størrelser har således ingen virkning for 2023-regnskaber. Størrelserne har betydning for både indholdet af årsrapporten, koncernregnskabspligt samt adgang…

Digital bogføring – tiden nærmer sig

Den nye bogføringslov, som trådte i kraft fra 1. juli 2022, nærmer sig ikrafttrædelse af en række digitale krav: Beskrivelse af bogføringssystem/proces: Er trådt i kraft ultimo 2022 Godkendelse af bogføringssystemer: januar 2024 – således at anmeldte systemer, der opfylder kravene, godkendes med virkning fra 1. januar 2024 Digital bogføring ved anvendelse af godkendt standardsystem:…

Standarder for ESG-rapportering (på dansk)

EU-rådet har frigivet standarder for bæredygtighedsrapportering (ESG) – de såkaldte ESRS-standarder – der omfatter tilføjelse til det eksisterende direktiv 2013/34 om konsoliderede regnskaber samt bilag 1 og 2. Krav om bæredygtighedsrapportering efter EU’s skabeloner gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2024 eller herefter. Rapporteringskravene gælder i første omgang virksomheder med værdipapirer der er optaget…

Regnskabskontrol – typiske fejl i regnskabet

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets årlig beretning om gennemført regnskabskontrol for 2022 er offentliggjort. Kontrollerne er overvejende rettet mod børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder – hvorfor dele af observationerne også alene er rettet mod de specifikke krav der er for denne type virksomheder. Der er dog en række observationer, som også vil være relevante for virksomheder i…

Webinar: Sæsonupdate årsregnskaber

Har du styr på notekravene for klasse B – eller kravene til sammenligningstal for klasse A? Der er mange regler at holde styr på, når man bistår kunderne med at udarbejde årsrapporten. Samtidig øges kontrollen med årsrapporter for klasse B og C – så fejl observeres af myndighederne og kan kræve fornyede årsrapporter eller besvarelse…

Skabelon: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6. Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her. Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til…

Aktuelle udgivelser

Hos ReviSupport arbejder vi på højtryk for at færdiggøre en række publikationer/bøger og værktøjer, som lanceres kontinuerlig frem mod årsskiftet. Aktuelt forventes følgende publikationer lanceret indenfor kort tid: Regnskabsmodeller 2022/23 – nu opdateret med flere nye modeller, lovtekst, overblik over internationale standarder og et overblik over elementer, bestanddele og regnskabsposter med henvisning til årsregnskabsloven. Pris…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…