Covid-19: Hjælpepakker forlænget

Som led i Regeringens delvise genåbningsplan, der medføre at: Udsalgsbutikker kan genåbne fra 1. marts 2021 (forudsat butiksarealet er under 5.000 m2) Fritids- og kulturaktiviteter (udendørs) kan genåbne (visse restriktioner vedr. antal og krav om negativ test) Afgangsklasse i grundskole og efterskoler/højskoler i visse områder (Vestjylland, Nordjylland og Bornholm) er de generelle kompensationsordninger samlet forlænget…

Covid-19: Kompensationer (opdateret)

Opdateret 25. februar 2021 Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 5. april 2021 (Er forlænget fra oprindeligt til og med 28. februar 2021). Ansøgningsfristerne er opdateret – og er således for den generelle ordninger (ikke målrettede ordninger):…

Hvidvask: Ny Quick-guide

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 frigivet en ny quick-guide, der skal hjælpe virksomheder med vurdering af risikoen for at blive misbrug til hvidvask og/eller terrorfinansiering. Guiden er relevant for både godkendte revisorer, bogføringsfirmaer, regnskabs- og økonomikonsulenter (herunder skattekonsulenter) samt andre virksomheder, hvor der kan være forøget risiko for gennemstrømning af midler med formål at hvidvaske…

Statsgaranteret Coronalån – muligheden for dine kunder

Du kan ansøge om Coronalån med statsgaranti. Statsgarantien er tilvejebragt igennem Vækstfonden, der dækker 90% af lånet. Forudsætningen for et statsgaranteret Coronalån er, at din virksomhed skal opleve fald på mindst 30% i omsætning som følge af Coronavirus, f.eks. som effekt af restriktioner. Statsgaranterede Coronalån kan fås igennem dit pengeinstitut – under forudsætning af, at…

Skærpede krav til brug af værnemidler

Fra mandag den 8. februar 2021 skærpes kravene til anvendelse af værnemidler – mundbind eller visir. Det medfører, at de nuværende regler om mundbindskrav i detailhandlen udvides til også at omfatte engrosbranchen (eller B2B-sektoren). Konkret betyder det, at når f.eks. en håndværker henter varer i byggemarkedet, så skal dette ske ved brug af værnemidler –…

Nye moms- og A-skattelån

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…

Kompensationsordninger er åbnet (opdateret)

Opdateret 14. januar 2021 Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 7. februar 2021 (foreløbig). Sideløbende hermed er ordninger der dækker virksomheder omfattet af særlige restriktioner, f.eks. forsamlingsforbud, rejserestriktioner mv. åbnet for ansøgning for den samlede periode 1.…