Skabelon: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6. Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her. Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…

Ændring i bogføringsloven

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler: Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller…

Overblik: Aktuelle frister, udskudte betalinger og A-skatte-/momslån

(OPDATERET 4. JUNI 2021) Som følge af Coronarestriktionerne fra nytår og henover foråret, er en række frister vedr. regnskaber og skatteforhold udskudte – bl.a. afledt af, at der samtidig er en række aktuelle frister vedr. Coronakompensationer. Frister – årsrapporter og selvangivelser: De aktuelt gældende frister er: Godkendelse af årsrapporter for selskaber, erhvervsdrivende fonde, erhvervsdrivende foreninger…

Hvidvask.dk – ny loginproces

Fra 1. juni 2021 indføres der 2-faktor godkendelse ved adgang til hvidvask.dk, herunder læsning af meddelelser og/eller underretninger. Det betyder, at der fra denne dato sendes en bekræftelseskode via mail – det er derfor vigtigt at du før 1. juni 2021 opdaterer din profil på hvidvask.dk, særligt hvis du har skiftet mailadresse eller kontaktpersonen til…

Covid-19: Hjælpepakker forlænget

Som led i Regeringens delvise genåbningsplan, der medføre at: Udsalgsbutikker kan genåbne fra 1. marts 2021 (forudsat butiksarealet er under 5.000 m2) Fritids- og kulturaktiviteter (udendørs) kan genåbne (visse restriktioner vedr. antal og krav om negativ test) Afgangsklasse i grundskole og efterskoler/højskoler i visse områder (Vestjylland, Nordjylland og Bornholm) er de generelle kompensationsordninger samlet forlænget…

Covid-19: Kompensationer (opdateret)

Opdateret 25. februar 2021 Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 5. april 2021 (Er forlænget fra oprindeligt til og med 28. februar 2021). Ansøgningsfristerne er opdateret – og er således for den generelle ordninger (ikke målrettede ordninger):…

Hvidvask: Ny Quick-guide

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 frigivet en ny quick-guide, der skal hjælpe virksomheder med vurdering af risikoen for at blive misbrug til hvidvask og/eller terrorfinansiering. Guiden er relevant for både godkendte revisorer, bogføringsfirmaer, regnskabs- og økonomikonsulenter (herunder skattekonsulenter) samt andre virksomheder, hvor der kan være forøget risiko for gennemstrømning af midler med formål at hvidvaske…