Coronahjælp og skattepligt

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse. Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører…

Corona update – forlængelse af visse ordninger

Den 27. oktober 2020 er der indgået ny aftale mellem Regeringen og en række af Folketingets øvrige partier. Hovedelementet i aftalen er en videreførelse og delvis udvidelse af de kompensationsordninger, sok allerede gælder. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt er etableret nye eller forlængede kompensationspakker for virksomheder generelt, men alene for de virksomheder…

AGERAS politianmeldt for brud på konkurrenceloven

Ageras – der driver revisormatchingbureau – er af konkurrencemyndighederne blevet anmeldt til politiet for brud på konkurrencelovens regler. Ageras driver udover matchingbureau også regnskabssystemet Billys, der er et netbaseret økonomistyringssystem – der udover almindelig bogføring også kan generere automatiske regnskaber (uden revisorkyndig bistand). Du kan læse mere om konkurrencemyndighedernes afgørelse og politanmeldelse her.

Er din bogførings-/revisionsvirksomhed til salg?

Revisorer og regnskabskonsulenter (bogholdere) taler meget med kunderne om generationsskifte, planlægning i rette tid osv., men meget sjældent tænker revisor på sit eget exit. Har du planlagt dit generationsskifte? Er din virksomhed overhovedet klar til at overdrage og hvis ja, er der nogen værdi at overdrage? Revisupport får mange henvendelser fra revisorer m.fl. som er…

Corona/Hjælpepakker: Nyt værktøj til efterkontrol

Revisupport’s Covid-19 beregningsværktøj, der blev lanceret medio marts ved etablering af de første hjælpepakker udfases fra 1. juli 2020, hvorefter løsningen ikke længere opdateres. Revisupport lancerer i juli måned et nyt efterkontrol værktøj, som kan anvendes til beregning og genberegning af kompensationsordningerne for tabt omsætning for selvstændige, faste omkostninger samt lønkompensation. Herudover vil det nye…

Etablering af selskab

At etablerer virksomhed som aktie- eller anpartsselskab kræver en række formelle dokumenter, herunder stiftelsesdokument og vedtægter. Herudover kræver det, at den nystiftede virksomheds kapital er indsat på en konto tilhørende selskabet. Skal der indskydes andre værdier end kontanter/likvider, kræver det en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, der udtaler sig om de indskudte værdier og at…