Corona

Fristen for slutafregning (indberetning til virk.dk) for Covid-19 kompensationer i perioden 9. marts – 31. august 2021 er 30. september 2021, men er netop forlænget med 30 dage – indtil 30. oktober 2021.

Alle virksomheder – der medio oktober 2021 endnu ikke har indberettet – vil blive erindret om den forestående indberetning af slutafregning.

Virksomheder har adgang til at anmode om yderligere 30 dages fristforlængelse til ultimo november 2021 – såfremt særlige forhold taler herfor. Endvidere har Erhvervsstyrelsen fået adgang til at give forlængelse ved IT-nedbrud eller anden belastning af IT-systemerne der skal understøtte indberetningen, bl.a. afledt af, at mange virksomheder (og revisorer) har oplevet lange svartider, nedbrud mv. indenfor de seneste 2 uger.