Corona

Den oprindelige frist for slutafregning af alle Covid-19 kompensationsordninger 30. juni 2022 er udskudt til 30. september 2022.

Slutafregningerne forventes åbnet via virk.dk fra medio maj 2022 og omfatter alle ordninger for ansøgningsperioderne:

  • 1. september 2020 – 30. juni 2022 eller delperioder heri

Den kommende slutafregningsløsning omfatter alle ordninger således der under ét kan slutafregnes.

Også i forbindelse med de kommende slutafregninger udsendes der information til alle virksomheder der har modtaget kompensationer via digital post (eBoks). I disse meddelelser vil det tillige fremgå, om der er krav om revisorbistand i forbindelse med slutafregningen.