Virksomhedsdrift

Hjælpepakkerne til erhvervslivet ændrer sig løbende. Vi har nedenfor oplistet hovedlinjerne, herunder vilkår og dokumentationskravene til de 3 primære ordninger.

Der er den 18. april 2020 indgået politisk aftale om ændringer (forbedringer) af ordningerne. Disse ændringer er indarbejdet i oversigten. Der er samtidig lavet en ny ordning for modtagere af både A- og B-indkomst, hvor Covid-19 har medført et fald i indkomsten. Denne ordning indgår ikke i oversigten, men der tilgår snarest selvstændig information om denne ordning.

Der er samtidig indgået aftale om, at ordningerne forlænges til 8. juli 2020 – en forlængelse på 1 måned. Har du søgt eller skal du til at søge, vil din ansøgning kun gælde den almindelige Covid-19 periode fra 9. marts til 8. juni 2020, idet der skal søges separat for den forlængede periode. Der mangler fortsat klare linjer for vilkår, beregningsmetoder mv. for den forlængede periode – nærmere information herom tilgår i separat nyhed.

De centrale ændringer/tilpasninger i ordningerne – der politisk er aftalt den 18. april 2020 omfatter:

  • Forøgelse af kompensationssatsen fra 75 til 90% ved omsætningstab, og 100% for periode med tvangslukning
  • Nedsættelse af grænse for kompensationsret for faste omkostninger, fra omsætningstab fra 40% nedsat til 35%
  • Faste omkostninger i Covid-19 perioden skal mindst udgøre kr. 12.500, imod oprindeligt kr. 25.000
  • Hvis der er salg i periode med tvangslukning, reduceres kompensationssatsen til den teknisk beregnede sats afhængig af omsætningstabet (100% kompensation i lukkeperiode kan ikke opnås)

Du kan hente et samlet overblik lige her.

Har du allerede søgt om støtte efter én eller flere af ordningerne, så vil din ansøgning automatisk blive tilpasset de nye krav, som har virkning fra 9. marts 2020.

Har du ikke tidligere søgt støtte, fordi du ikke opfyldt kriterierne i de oprindelige ordninger – så anbefaler vi at du søger nu.

Ansøgningsfristen for den ordinære Covid-19 periode er 30. juni 2020.

Revisupport har udviklet værktøjer der gør arbejdet nemmere for revisor, bogholder og/eller regnskabskonsulenter. Du kan læse mere om værktøjet her, hvor du også har adgang til at bestille din version af værktøjerne.

Har du spørgsmål til ordningerne eller brug for support, så kontakt Revisupport på info@revisupport.dk eller skriv til os via kontaktformularen på vores hjemmeside; www.revisupport.dk/spoerg-os/