Corona

Revisupport har opdateret  vores overblik over ordninger, frister og vilkår – herunder senest opdaterede frister vedr. slutafregning, revisors rolle og omfanget af slutafregningen.

Du kan gratis hente oversigten her.

Vores værktøj REVISORPAKKE COVID-19 2.0 opdateres til version 4, der indeholder de nyeste frister og krav til revisorerklæring, revisors arbejde mv. Du kan bestille værktøjet under www.revisupport.dk/vaerktoejer.