Corona

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt.

Virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, skal slutafregne kompensationer senest 30. september 2022.

Slutafregningen foregår ved, at der indsamles data om realiserede forhold for den periode der er ansøgt om kompensation for. Ved ansøgningen blev der anvendt forventede tal/data – ved slutafregningen skal de faktiske tal/data indberettes.

Slutafregningen sker via Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning på virk.dk, som du kan finde her.

Slutafregningerne er opdelt efter kompensationstype og ansøgningsperiode.

Alle virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensationer modtager meddelelse om slutafregningerne via digital post (eBoks). Som rådgiver bør du være særlig opmærksom på, om dine kunders meddelelse om slutafregning indeholder krav om, at slutafregningen skal suppleres med en revisorerklæring om de faktiske tal/data. Der kan opnås op til 80% kompensation for udgiften til revisor.

Indberettes slutafregningen ikke indenfor fristen, vil der være krav om fuld tilbagebetaling af den modtagne kompensation.

Ved endelig slutopgørelse af kompensationer kan der opstå krav om delvis tilbagebetaling – tilsvarende kan virksomheden være berettiget til yderligere kompensation. Krav om tilbagebetaling vil som udgangspunkt kræve tilbagebetaling på én gang. Der kan dog undtagelsesvis gives adgang til en kortere afdragsmulighed.