RegnskabsforholdSelskabsforhold

De fleste revisorer der bistår med udarbejdelse af årsrapporter for selskaber og andre virksomhedsformer som er omfattet af klasse B eller højere regnskabsklasse efter årsregnskabslovens § 3 – har i særdeleshed igennem de seneste uger været presset af deadline for godkendelse og indsendelse af årsrapporter den 30. juni 2021.

Er målet så nået – er de forventede årsrapporter indleveret til tiden – der er udskudt fra 31. maj til 30. juni 2021? Svaret må ud fra en statistisk betragtning være et rungende NEJ.

Måler man på indsendte årsrapporter sammenlignet med 2019, så mangler der mindst 30.000 årsrapporter pr. 30. juni 2021 – til trods for, at der faktisk er indsendt ca. 40.000 flere årsrapporter i 1. halvår 2021 i mod samme periode sidste år (2020).

Nedenfor kan du se udviklingen i indsendte/offentliggjorte årsrapporter for perioden 1/1 – 30/6:

2021 2020 2019 2018
Antal 192.380 152.765 222.176 207.172
Index 92,86 73,74 107,24 100,00
% Ændring 25,9% -31,2% 7,2%