RegnskabsforholdSelskabsforholdVirksomhedsdrift

Revisupport har foretaget en simpel analyse af, hvorledes udviklingen i indberettede årsrapporter, antallet af nye selskaber og konkurser har været i perioden 1. januar til 18. juni 2020, sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet er:

  2020 2019 Ændring
Indberettede årsrapporter 138.637 201.433 31,2 % (fald)
Nye selskaber 12.358 17.701 33 % (fald)
Statusændring selskaber 16.986 20.040 15,2 % (fald)
Konkursdekreter 2.629 4.352 39,6 (fald)

Antallet af indberettede årsrapporter er i særlig grad fra medio april måned faldet i forhold til samme periode sidste år, hvilket formentlig kan tilskrives den generelle fristudskydelse til 1. september 2020 samt at arbejdspresset med kompensationsansøgninger i stigende grad har flyttet arbejdsopgaverne fra årsrapporter hos revisorer og regnskabskonsulenter.

Det er bemærkelsesværdigt at konstaterer, at antallet af såvel statusændringer som konkursdekreter er faldet i den første del af Coronakrisen. Årsagen kan skyldes, at der er generelle fristudsættelser med bl.a. betaling af skatter og afgifter – hvilket i nogen grad kan udskyde et virksomhedsophør, kombineret med at antallet af færdigbehandlede sager hos både Erhvervsstyrelsen og de lokale skifteretter (konkurser) er forsinkede som følge af reduceret bemanding under Coronakrisen.

Det er Revisupports forventning, at antallet af virksomhedslukninger, herunder konkurser vil stige i perioden september 2020 til marts/april 2021, afledt af de udskudte betalingsfrister samt de langsigtede negative effekter af Coronakrisen.

Hos Revisupport holder vi øje med udviklingen og holder dig opdateret. Vi forventer i august (ultimo) at udsende opdatering på udviklingen. Vil du sikre dig disse informationer, kan du tilmelde dig vores nyhedsmail via link på forsiden af hjemmesiden www.revisupport.dk.