SelskabsforholdVirksomhedsdrift

At etablerer virksomhed som aktie- eller anpartsselskab kræver en række formelle dokumenter, herunder stiftelsesdokument og vedtægter. Herudover kræver det, at den nystiftede virksomheds kapital er indsat på en konto tilhørende selskabet.

Skal der indskydes andre værdier end kontanter/likvider, kræver det en vurderingsberetning fra en godkendt revisor, der udtaler sig om de indskudte værdier og at disse mindst udgør værdien af den fastsatte selskabskapital.

Revisupport har indgået et samarbejde med SELSKABSREG, der yder bistand med oprettelse af virksomheder. Igennem denne løsning følges processen fra start til slut.

Skal det gå stærk med etableringen, kan det være en fordel at springe etableringen over og derimod købe et færdigt selskab. Revisupport tilbyder tillige denne ydelse igennem samarbejde med SELSKABSREG, der har færdige selskaber klar til brug. Færdigregistrerede selskaber er selskaber der allerede er stiftede og har et CVR-nummer. Kapitalen indestår på konto i pengeinstitut og selskabet er jomfrueligt, altså ingen tidligere aktiviteter eller transaktioner udover indskud af kapital.

Har du brug for et selskab – enten et nystiftet eller et allerede færdigregistreret selskab klar til brug, så kan du finde mere information og blanket her: