CoronaRegnskabsforholdSkatteforhold

Opdateret 16. april 2021:

Regeringen fremsætter et lovforslag til hastebehandling, der skal udskyde fristerne for årsrapporter og selvangivelser. Der er allerede et politisk flertal for vedtagelse af en udskydelse – i erkendelse af de mange opgaver der aktuelt presser regnskabs- og revisorbranchen.

Erhvervsministeren har den 14. april 2021 meddelt at der fremsættes hasteforslag om udskydelse af regnskabsfristerne (selskaber) og Skatteministeren har den 15. april 2021 fulgt efter med et forslag om, at hvis udskydelse af regnskabsfristerne vedtages sker der en samtidig udskydelse af selvangivelsesfristen til 1. september 2021.

Fristudskydelserne medføre:

  • 31/12 2020-årsrapporter for selskaber skal jf. årsregnskabsloven godkendes senest 31. maj 2021: Fristen forlænges til 30. juni 2021 (og skal indsendes 5-7 hverdage herefter)
  • 31/12 2020-selvangivelser for selskaber og erhvervsdrivende (udvidet) skal indsendes senest 1. juli 2021: Fristen forlænges til 1. september 2021

Samtidig er der fremsat forslag vedr. slutindberetninger og evt. efterkontrol af kompensationsordningerne, således:

  • Frist for slutindberetning senest 31. maj 2021: Forlænges til 30. juni 2021
  • Kompensationsret ved påkrævet revisorbistand ved kompensation for tabt omsætning (selvstændige): 80% af revisoromkostning refunderes