Revisorforhold

Intern kvalitetskontrol – er det noget jeg er omfattet af, og hvad med den mindre revisionsvirksomhed – gælder det også her?

Svaret er ja og ja. Den internationale revisionsstandard ISQC 1 pkt. 49 kræver, at en revisionsvirksomhed løbende overvåger (og evaluere) virksomhedens anvendelse af kvalitetsstyringssystemer, politikker og processer.

En intern kvalitetskontrol – eller som i standarden kaldet overvågning – omfatter følgende minimumskrav:

 1. Årlig evaluering/overvågning af kvalitetsstyringssystemet, politikker og processer – jf. ISQC 1, pkt. 53
  • Denne kontrol omfatter en vurdering af, at alle gældende (herunder nye) standarder er indarbejdet i kvalitetsstyringssystemet og
  • At det daglige arbejde udføres i overensstemmelse med politikkerne, herunder etiske regler, principper for kundegodkendelse og opgaveaccept
 2. Periodisk efterfølgende kontrol af enkeltsager, løst ved anvendelse af kvalitetsstyringssystemet – som testet jf. ovenfor.
  • Den periodiske kontrol kan gennemføres i intervaller indenfor 3 år – jf. ISQC 1, pkt. A66
  • Kontrollen medføre gennemgang af enkeltsager; Omfang heraf afhænger af firmaets størrelse og sagernes art og kompleksitet
  • En ekstern kvalitetskontrol kan ikke træde i stedet for den interne kontrol

Standarden (ISQC 1) anerkender problemstillingen for udførelse af egenovervågning i mindre revisionsvirksomheder. Afledt heraf, fremgår af standardens pkt. A68, at der kan anvendes andre firmaer til gennemgang af såvel systemer som enkeltsager. En IT-leverandørs kvalitetssikring af de generelle systemer kan dog ikke træde i stedet for den påkrævede årlige kontrol – idet IT-leverandørens kontrol af egne systemer er på et generelt anvendelsesniveau og derfor ikke tager højde for kontrol af, at systemer anvendes individuelt korrekt og hensigtsmæssigt.

Både den overordnede overvågning af systemer som kontrol af enkeltsager skal kommunikeres ud i virksomheden til relevante medarbejdere, herunder involverede partnere (tilknyttede revisorer). Standarden omtaler ikke formen af denne kommunikation. Revisupport anbefaler en skriftlig kommunikation heraf med opfølgningspunkter, deadline og evt. ansvarlige for disse opfølgninger – hvilket herved afspejler virksomhedens passende reaktion på observationer ved overvågningen.

Har du udfordringer med overvågningen eller behov for en struktureret gennemgang af kvalitetsstyringssystemets anvendelse hos dig/Jer og/eller enkeltsager med en fyldestgørende redegørelse og handlingsplan – så kan du via Revisupport få udført en intern overvågning. Kontakt os på info@revisupport.dk (eller telefon 7453 2299; Per Kristensen) for en dialog om din kommende interne overvågning.