Likvidation som en opløsningsmetode er en uddøende rutine disciplin, hvorimod mange rådgivere uden større usikkerhed kan gennemføre en opløsning igennem betalingserklæring. Likvidationen er en juridisk opløsningsmodel, hvor man igennem en vis ekspeditions- og prøvelsesproces sikre, at kreditorerne har opnået betaling eller fuld sikkerhed for deres fordring før en opløsning og dermed formueudlodning finder sted. Metoden kan anvendes for aktie- og anpartsselskaber samt iværksætterselskaber. Metoden kan reelt også anvendes for erhvervsdrivende fonde, til trods for at disse som udgangspunkt er etableret uden en hensigt om senere opløsning – da sådanne jo ikke har nogen ejere.

Likvidationen afsluttes med en generalforsamling, hvor ejerne beslutter at gennemføre opløsningen på grundlag af et afsluttende likvidationsregnskab. Når opløsningen er besluttet (tidligst 3 måneder efter beslutning om indtræden i likvidation) anmeldes selskabet til oplæsning igennem virk.dk, hvor generalforsamlingsreferatet og likvidationsregnskabet skal indgå som bilag.

Likvidationsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Tidligere anså man likvidationsregnskabet som et regnskab på lige fod med årsrapporterne, som ligger offentligt tilgængelige via CVR-systemet. I dag er likvidationsregnskabet betragtet som et bilag til en anmeldelse, og regnskabet kan derfor ikke hentes online – men skal bestilles separat og medføre et gebyr på kr. 150 til Erhvervsstyrelsen. Denne ændrede tilgang vidner om, at likvidationen som opløsningsmodel er kraftigt nedadgående.

Vi afholder den 28., 29. og 30. oktober 2019 kursus i virksomhedsophør, som udover gennemgang af betalingserklæring, VSO-ophør også gennemgår likvidationen som opløsningsmodel. Du kan tilmelde dig kurset via info@revisupport.dk.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]