RevisorforholdSelskabsforhold

Erhvervsstyrelsen har den 18. januar 2021 frigivet en ny vejledning om anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer.

Formålet med den nye vejledning er at imødegå en lang række observerede fejl i vurderingsberetninger afgivet af godkendte revisorer efter erklæringsbekendtgørelsen, jf. ISAE3000 – oftest med reference til bestemmelser i Selskabsloven.

Vejledningen har fokus på indskudstyper, vurderingsmanden, hvornår er vurderingsberetningen aktuel og krav til vurderingsberetningen. Særligt sidstnævnte er relevant, idet indholdet af vurderingsberetningen skal målrettes den aktuelle situation og det tema, som vurderingsmanden (revisor) skal udtale sig om.

Du kan hente vejledningen her.