Regnskabsforhold

Fra 1. oktober 2021 suppleres eksisterende modtagekontroller i Erhvervsstyrelsen med yderligere 2 såkaldte hårde kontroller.

Hårde kontroller medføre, at der ved fejl ikke kan ske indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen – og den forsøgte indberetning vil blive afvist.

De nye hårde kontroller omfatter:

 • Poster i balance (under aktiver og gældsforpligtelser) må IKKE være negative:
  • Det betyder, at du før indsendelse af årsrapport skal sikre, at f.eks. indestående på en kassekredit indregnes som aktiv – eller træk på indlånskonto indregnes som gældsforpligtelse. Tilsvarende gælder eksempelvis negativ moms eller ekstra indbetalinger på skattekontoen, herunder tilgodehavende selskabsskat
  • Den nye hårde kontrol er i overensstemmelse med principperne i Årsregnskabslovens § 13 – der ikke tillader modregning (hvilket negative poster reelt er)
 • MNE-nummer kontrol af, om anførte revisor er optaget i registeret over godkendte revisorer:
  • Kontrollen skal sikre, at der ikke afgives erklæringer af ikke-godkendte OG
  • at der ikke afgives erklæringer af godkendte, der ikke er optaget i det aktive register over godkendte revisorer
  • Kontrollen udfylder kravet i Årsregnskabslovens § 135 a

Afgifter ved for sent indsendelse af årsrapporter – for virksomheder omfattet af Årsregnskabslovens § 3 – sker uden hensyntagen til afviste årsrapporter. Det betyder gyldig indsendelse først anses for sket, når denne sker uden XBRL-fejl der medføre afvisning.