Kvalitetskontrol 2017

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort længe ventet redegørelse for kvalitetskontrollen 2017.

Revisupport anser offentliggørelsen som et udtryk for, at styrelsens sagsbehandling vedr. kontrollerne for 2017 er afsluttet. Det betyder ikke, at tvister vedr. sagerne endnu er afgjort – men at styrelsens holding til alle sager er afklaret; Godkendelse, påtale og/eller overbringelse til Revisornævnet.

Du kan hente styrelsens 2017-redegørelse her.

Læs mere →
0

Ny publikation på vej: Erklæringsstandarder 2020/21

Vores nye publikation – Erklæringsstandarder 2020/21 – er under færdiggørelse og forventes frigivet til oktober 2020. Publikationen erstatter den eksisterende version fra 2017 og afløser samtidig den tidligere annoncerede version 2019/20, som vi har måtte annullerer udgivelsen af bl.a. som følge af Covid-19.

Den nye version omfatter:

  • Revisors erklæringer indenfor ISA-systemet
  • Specielle revisorerklæringer – herunder forskellige erklæringer med reference til ISAE3000
  • Protokol- og managementeksempler
  • Eksempler på ledelseserklæringer

Publikationen fås både som print (bog) og søgbar PDF-udgave.

Du kan allerede nu bestille dit eksemplar her.

Læs mere →
0

AGERAS politianmeldt for brud på konkurrenceloven

Ageras – der driver revisormatchingbureau – er af konkurrencemyndighederne blevet anmeldt til politiet for brud på konkurrencelovens regler.

Ageras driver udover matchingbureau også regnskabssystemet Billys, der er et netbaseret økonomistyringssystem – der udover almindelig bogføring også kan generere automatiske regnskaber (uden revisorkyndig bistand).

Du kan læse mere om konkurrencemyndighedernes afgørelse og politanmeldelse her.

Læs mere →
0

Ændrede regler for omdannelse af IVS’er

Der er indgået ny politisk aftale om lempelse omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber). De nye regler medføre, at:

  • Omregistreringsfristen udskydes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021
  • Omregistrering kan ske ved simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000 dokumenteres ved indbetaling af difference mellem nuværende registrerede kapital og ny kapital på mindst kr. 40.000
    • EKSEMPEL: Nuværende kapital kr. 1 – der skal anmeldes og dokumenteres indbetaling af kr. 39.999 til selskabet som forhøjelse af kapital
  • Omregistrering kan fortsat ske igennem omkonvertering af opsparet overskud, ...
Læs mere →
0

Effekt af Corona: Opgjort pr. 31. juli 2020

Revisupport har foretaget en simpel analyse af, hvorledes udviklingen i indberettede årsrapporter, antallet af nye selskaber og konkurser har været i perioden 1. januar til 31. juli 2020, sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet er:

Effekt på 2020 2019 Ændr. Antal %
Indsendte årsrappoter 171.839 229.600 -57.761 -25,2%
Nye selskaber 16.074 21.208 -5.134 -24,2%
Statusændringer 20.871 24.734 -3.863 -15,6%
Konkursdekreter (afsagte) 3.442
Læs mere →
0

Er din bogførings-/revisionsvirksomhed til salg?

Revisorer og regnskabskonsulenter (bogholdere) taler meget med kunderne om generationsskifte, planlægning i rette tid osv., men meget sjældent tænker revisor på sit eget exit.

Har du planlagt dit generationsskifte? Er din virksomhed overhovedet klar til at overdrage og hvis ja, er der nogen værdi at overdrage?

Revisupport får mange henvendelser fra revisorer m.fl. som er interesseret i afhænde/overdrage sin forretning nu eller indenfor en nærmere årrække. På samme måde modtager vi også henvendelser fra potentielle virksomheder, som er på udkik efter vækstmuligheder ...

Læs mere →
0

Corona/Hjælpepakker: Opdaterede og forlængede hjælpepakker

De forskellige kompensationsordninger tilpasses fortsat. De altovervejende ændringer senest omfatter generelle forlængelser af ordningerne.

Herudover er der etableret en ny kompensationsordning for faste omkostninger, som omfatter en snævre kreds af virksomheder.

Vi har samlet et overblik over ordningerne og ændringerne heri nedenfor:

  Kompensations for omsætningstab (kompensation til selvstændige) Lønkompensation Kompensation for faste omkostninger Kompensation for faste omkostninger – for virksomheder omfattet af særlige restriktioner
Oprindelige periode 9/3 ...
Læs mere →
0

Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020.

Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri omdannelse skal være vedtaget senest 1. juli 2020 og herefter anmeldes på virk.dk indenfor de selskabsretlige frister.

Regnskabs- og selvangivelsesfristerne for regnskaber der afsluttes 31. december 2019 ...

Læs mere →
0

Corona/Hjælpepakker: Nyt værktøj til efterkontrol

Revisupport’s Covid-19 beregningsværktøj, der blev lanceret medio marts ved etablering af de første hjælpepakker udfases fra 1. juli 2020, hvorefter løsningen ikke længere opdateres.

Revisupport lancerer i juli måned et nyt efterkontrol værktøj, som kan anvendes til beregning og genberegning af kompensationsordningerne for tabt omsætning for selvstændige, faste omkostninger samt lønkompensation. Herudover vil det nye værktøj omfatte de nye indskrænkede kompensationsordning for faste omkostninger.

Det nye værktøj vil kunne anvendes til fortsat beregning af kompensationer samt til beregning af efterårets efterkontroller – ...

Læs mere →
0
Page 1 of 7 12345...»