Kompensation for faste omkostninger – ændringer

Den 18. april 2020 blev der indgået politisk aftale om ændring i kompensationsordningen for faste omkostninger. Det medførte følgende ændringer:

 • Der kan søges for 3 måneder (som hidtil) eller udvidet 4-måneders periode (frem til 8. juli 2020)
 • Faste omkostninger skal mindst udgøre kr. 12.500 i perioden (tidligere kr. 25.000)
 • Omsætningstabet skal mindst udgør 35%, tidligere 40%
 • Reduktion i kompensationen afledt af underskud i 2019 kan elimineres helt eller delvist, hvis underskud er relateret til ekstraordinære omstændigheder

Konsekvensen af ændringerne har medført, at revisors arbejde er ...

Læs mere →
0

Værktøjer til Covid-19

Revisupport har udviklet 2 nyttige værktøjer til revisorer, bogholdere og regnskabskonsulenter:

 • Beregningsværktøj – kr. 800 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer
 • Revisorpakke – kr. 975 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer

Du kan læse mere om værktøjerne her, hvor du også kan bestille dit eksemplar af værktøjerne – så er du klar til at rådgive dine kunder og bistå med erklæringsarbejde mv.

Læs mere →
0

Covid-19: Nyt om hjælpepakker

Hjælpepakkerne til erhvervslivet ændrer sig løbende. Vi har nedenfor oplistet hovedlinjerne, herunder vilkår og dokumentationskravene til de 3 primære ordninger.

Der er den 18. april 2020 indgået politisk aftale om ændringer (forbedringer) af ordningerne. Disse ændringer er indarbejdet i oversigten. Der er samtidig lavet en ny ordning for modtagere af både A- og B-indkomst, hvor Covid-19 har medført et fald i indkomsten. Denne ordning indgår ikke i oversigten, men der tilgår snarest selvstændig information om denne ordning.

Der er samtidig indgået aftale ...

Læs mere →
0

Covid-19: Påbud og hjælpepakker

Opdateret 8. april 2020

Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen.

Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges løbende afhjulpet igennem myndighedernes vedtagelse af hjælpepakker mv.

Beregningsværktøj: Revisupport har udarbejdet et værktøj til opgørelse af kompensationsbeløb for omsætningstab og faste omkostninger med tilhørende revisor- ...

Læs mere →
0

Covid-19: Revisorpakke kompensationer

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsnedgang på mindst 40% afledt af Covid-19, åbner på virk.dk fra onsdag den 8. april 2020.

Udover vores beregningsværktøj, har vi udarbejdet en revisorpakke der omfatter aftalebrev, arbejdshandlinger inkl. kundevurdering og planlægning, revisorerklæring og materialeliste til kunden. Revisorpakken er velegnet til den godkendte revisor men kan samtidig være et velegnet værktøj for den ikke-godkendte revisor, bogholderen, regnskabskonsulenten m.fl., som skal forberede materialet til den godkendte revisors erklæringsarbejde.

Den nye ...

Læs mere →
0

Ansøgning kompensation for faste omkostninger

Opdateret 26. april 2020

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger er åbnet den 8. april 2020. I modsætning til de øvrige kompensationer, kræves ved denne ansøgning en revisorerklæring – efter ISA 805 (høj grad af sikkerhed).

Betingelser for kompensationen er:

 • Omsætningstab på mindst 35% som følge af Covid-19
 • Faste omkostninger udgør mindst kr. 12.500 i kompensationsperioden

I forbindelse med reglerne, er der udarbejdet følgende – som du kan finde her:

 • Bekendtgørelse af midlertidig kompensation – findes her.
 • Retningslinjer for revisors arbejde – ...
Læs mere →
0

Ansøgning kompensation for omsætningstab

Kompensationsordning for omsætningstab som følge af Covid-19 forventes åbnet via virk.dk den 1. april 2020.

Kriterier for ansøgning er:

 • Maksimalt 10 fuldtidsansatte, ekskl. ejere og evt. medarbejdende ægtefælle
 • Månedlig omsætning på mindst 10.000 kr. (målt på regnskabsåret 2019)
 • Omsætningstab på mindst 30% i forhold til samme periode sidste år (9/3 – 8/6 2019)*

*) Hvis denne periode afviger fra sædvanlig omsætning, anvendes i stedet a) 1. april – 30. juni 2019, b) 1. december 2019 – 29. februar 2020 eller c) stiftelsestidspunktet til 9. marts ...

Læs mere →
0

Årsrapporter og selvangivelser: Fristforlængelse

Opdateret 1. april 2020

Erhvervsministeren fremsætter idag lovforslag (1. behandling) om bemyndigelse til fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter.

Fristforlængelsen vil være på 3 måneder, således at 31/12-regnskaber der sædvanligvis skal godkendes af selskabets ordinære generalforsamling senest 31. maj 2020, nu senest skal godkendes 31. august 2020 med indsendelse umiddelbart efter godkendelse (sædvanligvis senest 7 dage efter godkendelse).

Skatteministeriet har sent 31. marts 2020 tilsvarende meddelt fristforlængelse til 1. september 2020. Denne fristforlængelse gælder alle oplysningsrelaterede forpligtelser, altså selvangivelser for selvstændige (udvidet selvangivelse), almindelig ...

Læs mere →
0

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt?

Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde.

Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne eller søger inspiration til dine egne regnskaber og standarder/skabeloner.

Opslagsværket er udgivet i bogform og PDF-version med søgbare indeks og links til relevant lovgivning.

Regnskabsmodeller 2019/20 koster kr. 300 ...

Læs mere →
0

Aktuelle skattesatser 2019 og 2020

Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor:

DKK 2019 2020
Aktieindkomst, grænse for 27% skat 54.000 55.300
-do-, gifte 108.000 110.600
Max. Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.400
Håndværkerfradrag, max. 12.200 12.500
Servicefradrag, max. 6.100 6.200
Personfradrag (o/18 år) 46.200 46.500
Restskat, max. Indregning i efterfølgende år 20.500 21.000
Max. Indskud ratepension 55.900 57.200
Værdi fri telefon 2.800 2.900
Logigodtgørelse pr. døgn 219 223
Rejsegodtgørelse, max. 28.000 28.600
Bundfradrag sommerhusudlejning via bureau 40.900 41.800
Bundfradrag sommerhusudlejning ...
Læs mere →
0
Page 1 of 6 12345...»