Erhvervsstyrelsen har hidtil praktiseret reglerne i årsregnskabslovens § 135 således, at hvor et selskab fra stiftelsen havde valgt revision – ville selskabet tidligst kunne træffe et omvalg efter aflæggelse af første årsrapport og en vedtagelse på den første ordinære generalforsamling.

Denne praksis har styrelsen netop ændret, således at en virksomhed omfattet af bestemmelserne i årsregnskabslovens § 3 – nu ved aflæggelse af første årsrapport kan konverterer revisionsvalget til udvidet gennemgang, hvis betingelserne iøvrigt for valg af udvidet gennemgang er opfyldt (størrelsesgrænserne er opfyldt).

Med den ændrede praksis vil et selskab – der eksempelvis er stiftet i november 2016 fejlagtigt med revision – kan ved udarbejdelse af årsrapporten i foråret 2018 ændre dette valg, således at årsrapporten for 2017 (første år) forsynes med erklæring om udvidet gennemgang. Det kræver ikke tilpasning af vedtægterne, ingen ekstraordinær generalforsamling og ingen separat ændringsregistrering i CVR (via virk.dk).

Den ændrede praksis er baseret på en konkret forespørgsel til styrelsen fra Deloitte.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]