Der er vedtaget en ny lov der udvider ejerregistreringspligten for selskaber. Det medfører at der skal foretages supplerende ejerregistrering:

  • Legale ejere: Er den umiddelbare ejer, som allerede er registreret i henhold til de oprindelige ejerregisterregler. Legale ejere kan være både selskaber og fysiske personer.
  • Reelle ejere: Er den ultimative ejer, forudsat at denne er i besiddelse af mindst 25 %. Det betyder, at reelle ejere, kun kan være fysiske personer.

De opdaterede ejeroplysninger skal være registreret via virk.dk senest 1. december 2017.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]