Revisorforhold

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort redegørelse for de seneste års kvalitetskontroller.

Af redegørelsen fremgår bl.a., at følgende forhold oftest forekommer og kræver aktion – og i flere tilfælde medføre krav om fornyede kontroller og/eller indbringelse for Revisornævnet:

  • Manglende dokumenteret egenkontrol (intern kontrol – årligt)
  • Utilstrækkelig og/eller egnet revisionsbevis for risikofyldte områder

Særligt sidstnævnte forhold har igennem flere år været et tema. Forholdet omhandler eksempelvis, at omsætning alene er revideret igennem en analyse eller gennemlæsning af kontospecifikationer uden markeringer for kontrol/observationer – til trods for at området i planlægningen er defineret med risiko, herunder besvigelsesrisiko.

Egenkontrollen er ofte også meget sparsomt dokumenteret. Når der årligt udføres egenkontrol skal det ske efter fastsatte interne retningslinjer for omfang, principper for sagsudpegning osv. samt dokumentation for kontrollen og den interne opfølgning denne har givet anledning til. Yderligere bør det dokumenteres, at egenkontrollen fremlægges i organisationen – hvor der er flere medarbejdere i revisionsvirksomheden.

Du kan hente styrelsens redegørelse her.

Har du behov for assistance til udførelse af og dokumentation for intern kontrol, så kontakt Revisupport – vi har erfaring med udførelse af disse. En sådan afsluttes med en samlet rapport om kontrollen, herunder oplæg til en handlingsplan som reaktion på observerede fejl/mangler og anbefalinger. Vil du høre mere om intern kontrol igennem Revisupport, så kontakt os på info@revisupport.dk.