SELSKABSREG ApS leverer selskabsydelser:

Skal du stifte et selskab, oprette virksomhed:

Selskabsreg ApS kan bistå med oprettelse af din virksomhed – uanset om det er en enkeltmandsvirksomhed, fond, forening eller selskab.

Sådan gør du:

 1. Download vores blanket – som du kan hente med linket nedenfor
 2. Udfyld blanketten og send retur til os: info@revisupport.dk (anfør “Selskabsreg” i emnefeltet)
 3. Husk at medsend nødvendige dokumenter:
  • ID/Legitimation på stifter/ejere
  • Bevis for indskud af kapital – herunder evt. erklæring fra revisor

Selskabsreg udarbejder herefter dokumenter der sendes til din godkendelse/underskrift. Herefter registreres din virksomhed og vi tilbagesender registreringsbevis mv. Har du anført bankoplysninger sender vi tillige dokumenterne til din bankforbindelse – hvis dette ønskes.

Hent blanketten her.

Salg af færdigregistrerede selskaber:

Har du brug for et selskab her og nu – kan Selskabsreg leverer et færdigt selskab.

Vores færdigregistrerede selskaber har ikke haft aktivitet siden stiftelsen og kapitalen henstår en separat konto til selskabets disposition.

Sådan gør du:

 1. Download vores blanket via nedenstående link
 2. Udfyld blanket og send denne retur til info@revisupport.dk (emnefelt “Selskabsreg”)
 3. Medsend ID/legitimation på køber (eller dennes reelle ejer)
 4. Overfør købsprisen (for ApS: kr. 42.500) til den på blanketten anviste bankkonto (husk at anfør indbetalerID)

Vi sender herefter en overdragelsesaftale sammen med selskabets dokumenter, hvorefter selskabet er køberens og klar til ændring så det passer til køber.

Vi tilbagesender selskabskapitalen til en af køber anvist bankkonto, som SKAL lyde på selskabets navn.

Hent blanketten for køb af færdigregistreret selskab her.

Selskabsreg er:

Selskabsreg ApS er et samarbejde mellem ReviSupport og 2+ Revision. Vi er registreret i CVR som virksomhedsopretter.

Selskabsreg ApS’ ydelser leveres uafhængigt af ReviSupport og 2+ Revision.

Selskabsreg ApS – CVR 39822784 – Bygnaf 15, 6100 Haderslev – Mail info@revisupport.dk (Husk emnefelt “Selskabsreg”).