ESGRegnskabsforhold

EU-rådet har frigivet standarder for bæredygtighedsrapportering (ESG) – de såkaldte ESRS-standarder – der omfatter tilføjelse til det eksisterende direktiv 2013/34 om konsoliderede regnskaber samt bilag 1 og 2.

Krav om bæredygtighedsrapportering efter EU’s skabeloner gælder for regnskabsår der begynder 1. januar 2024 eller herefter. Rapporteringskravene gælder i første omgang virksomheder med værdipapirer der er optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede) samt modervirksomheder for store virksomheder (klasse C stor). EU’s standarder skal følges for virksomheder der skal – eller som frivilligt – afrapporterer om bæredygtighed.

Revisupport har samlet standarderne i en samlet PDF-version, som du kan bestille her.