Revisorforhold

Med virkning fra 15. december 2022 blev den oprindelige kvalitetsstyringsstandard ISQC1 afløst af 2 nye, nemlig ISQM 1 og 2 – hvor ISQM 1 er den centrale og væsentligste for de fleste små og mellemstore revisionsvirksomheder, som ikke er beskæftiget med PIE-virksomheder og ikke frivilligt har indført interne regler om kvalitetssikringsgennemgang af sager (ikke at forveksle med intern overvågning).

De nye standarder stiller betydelige nye og detaljerede krav til revisionsvirksomhedernes definition af kvalitetsbegreber i revisionsvirksomhed og en samtidig risikovurdering heraf.

Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse af standarderne og tilhørende vejledninger til dansk – og har udgivet de eneste dansksprogede versioner heraf.

Revisupport afvikler webinar, som hjælper til forståelse af den nye primære standard – ISQM 1 – og hvad det er for processer revisionsvirksomheden skal igangsætte for at imødekomme de nye krav. Processerne omfatter i første omgang en betydelig tilpasning af eksisterende manualer for kvalitetsstyringen.

Webinaret afholdes torsdag den 26. januar 2023 kl. 9 – 11. Webinaret vil være rettet mod ISQM 1 og revisionsvirksomhedernes igangsætning af den nye standard, herunder hvorledes du tilpasser din kvalitetsstyringsmanual til de nye krav. Alle der er tilmeldt og deltager i webinaret får samtidig adgang til at købe de dansksprogede udgaver af standarderne i enten print eller PDF-version med 10% rabat.

Webinaret giver 2,5 obligatoriske efteruddannelsestimer – du modtager kursusbevis efterfølgende.

Du kan tilmelde dig webinaret her.