Kursusprogram 2020/21:

Som følge af Coronakrisen er vores kursprogram forsinket – hvilket vi beklager.

Vores kursusprogram 2020/21 vil omfatte kurser indenfor de traditionelle områder; Regnskab, revision/erklæringer, skat/moms og selskabsret. Vores kurser afvikles i perioden september 2020 til januar 2021 på Trinity Konference og Hotel, Fredericia. Vores kurser annonceres via vores nyhedsmail.

Vi tilbyder også at lave et skræddersyet kursus i din virksomhed, for din ERFA-gruppe eller blot for en mindre gruppe af udvalgte medarbejdere i virksomheden. Vi har tilknyttet et betydeligt antal meget kompetente undervisere, som står klar til at sammensætte det perfekte interne kursus til Jer.

Planlagte kurser i efteråret 2020:
  • Bestå kvalitetskontrollen 2020: Med dette kursus føres du igennem processen for den eksterne kvalitetskontrol. Kurset vil give råd og vejledning om kontrolforløbet samt inspiration til, hvordan du forbereder dig til kontrollen. Kurset er også relevant for ikke udtagne virksomheder, idet du får vejledning i gennemførelse af den årlige interne kontrol, daglig fokus i opgavestyringen i relation til kvalitetsstyring og -kontrol. Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.
  • Brush-up årsregnskabsloven klasse A og B: Kurset giver dig en grundig gennemgang i regnskabsreguleringen for klasse A og B, kombineret med en lang række praktiske værktøjer/modeller. Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.
  • Revisors erklæringer: Dette kursus føre dig igennem revisors erklæringsopgaver fra revision, udvidet gennemgang, review og assistance til de særlige selskabsretlige erklæringer. Kurset tager afsæt i erklæringssituationen og de dertil knyttede relevante dokumentationskrav – revisionsbeviset. Kurset fokuserer endvidere på forhold, hvor den blanke erklæring ikke er relevant (modifikationer og fremhævelser). Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.
  • Omstrukturering og generationsskifte: Dette kursus gennemgår de forskellige modeller for omstrukturering, der bl.a. kan anvendes til generationsskifte. Kurset fokuserer på processen, herunder revisors erklæringsarbejde og den relevante dokumentation for opgaven. Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.
  • Aktuel skat: Kurset gennemgår de seneste lovændringer og praksisændringer, bl.a. baseret på udviklingen i domme og afgørelser. Herudover gennemgås aktuelle skatterelaterede temaområder, som har myndighedernes fokus. Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.
  • Aktuel moms/afgifter: Kurset gennemgår de seneste lovændringer pg prakissændringer, bl.a. baseret på udviklingen i domme og afgørelser. Herudover gennemgås aktuelle moms- og afgiftsrelaterede temaområder, som har myndighedernes fokus. Pris kr. 2.400. Nærmere om tidspunkt tilgår.

Herudover udbydes yderligere en række kurser indenfor de traditionelle områder regnskab og revision. Disse annonceres løbende.

Skræddersyede kurser efter dit behov – SKAL VI KOMME TIL DIG ?

Fandt du ikke det du søgte – eller har du i din virksomhed behov for et helt særligt kursus, måske på tværs af emner. Så kontakt os, så sammensætter vi et skræddersyet kursus til dig/Jer i virksomheden/Erfa-gruppen.

Om vore kurser:

I 2020 afholdes vore kurser på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia. Vi arbejder på færdiggørelse af vores kursusplan – der desværre er blevet forsinket som følge af Coronakrisen.