Aktuelle og kommende værktøjer

ReviSupport udvikler skabeloner, bøger og IT-værktøjer til revisions- og regnskabsbranchen. Så kan du fokuserer på din forretning og dine kunder – “Vi gør det nemmere”

Skabeloner: Vores skabeloner omfatter enkeltstående værktøjer, som typisk er udviklet i Word eller Excel. Vores skabeloner er som udgangspunkt Office365-kompatible, men kan som udgangspunkt anvendes i Office-løsninger fra 2013 og nyere.

Bøger: Vores bøger er biblioteksgodkendte (ISBN-indekseret) og udgives oftest som årbøger. Bøgerne omfatter vejledning indenfor regnskab, revision/erklæringer, revisorjura og opslagsbøger.

IT-værktøjer: For at lette revisors arbejde, udvikler vi løbende værktøjer til beregninger, dokumentation osv. Værktøjerne er oftest mere omfattende end vores skabeloner og med et mere specifikt formål, der omfatter flere processer/arbejdshandlinger.

 

Bestilling: Hent vores bestillingsblanket her – nemt og enkelt: Bestillingsblanket
eller udfyld den elektronisk her.

Faglitteratur / Bøger

Vores aktuelle og kommende bøger omfatter bl.a.:

  • Regnskabsmodeller (seneste udgave 2019/20 – ny udgave lanceres primo 2021) – fås både som print og søgbar PDF. Vi har udarbejdet en række regnskabsmodeller for virksomheder i klasse A og B, fonde mv. og samtidig kommenteret modellerne med lovhenvisninger. Så er du klædt på til en faglig drøftelse med din kunde, kontrollant eller blot udvikling af dine egne standarder.
  • Erklæringsstandarder (seneste udgave 2017 – ny udgave lanceres primo 2021) – fås både som print og søgbar PDF. Vi har samlet en lang række revisionserklæringer og anden revisorrapportering, ledelseserklæringer mv. Så er du klar til at afgive erklæringer om et hvert tema.
  • Lovsamling for revisorer og regnskabskonsulenter (forventes lanceret ultimo januar 2021) – fås både som print og søgbar PDF. Vi har samlet de mest aktuelle love og bekendtgørelser for regnskabsfolket – klargjort med søgbart indeks.

Du kan bestille vores værktøjer ved at anvende linket øverst på siden.

IT-værktøjer

Aktuelle værktøjer:

COVID-19 EFTERKONTROL: Værktøj til beregning af kompensation som følge af Covid-19 pandemien, både aktuel støtteberegning samt beregning af endelig støttegrundlag – og dermed grundlag for eventuelle reguleringer. Værktøjet giver adgang til nem og smidig dokumentationssamling af støttegrundlaget. Værktøjet er opdateret til seneste ændringer og forbedret ved mulighed for til-/fravalg af ordninger, der ønskes anvendt, perioder mv. Værktøjet koster kr. 1.095 ekskl. moms/opdatering. Der kan tilkøbes opdateringsabonnement for kr. 395 ekskl. moms.

REVISORPAKKE COVID-19 2.0: Ny løsning for revisorer der arbejder med at bistå kunder med slutkontroller, søgning af kompensationer samt afgivelse af erklæringer på ansøgninger. Dette opdaterede værktøj bygger på den oprindelige COVID-19 Revisorpakke, men er udbygget med de nye og forlængede kompensationsordninger samt klargjort til assistanceopgaver med slutopgørelserne. Værktøjet koster kr. 1.095 ekskl. moms/opdatering. Der kan tilkøbes opdateringsabonnement for kr. 250 ekskl. moms.

 

Bestil værktøjerne ved at benytte link øverst på siden til vores bestillingsblanket.

Introvideo værktøj: Revisorpakke Covid-19 2.0

Kommende værktøjer:

IVS-OMDANNELSESPAKKE: Dette værktøjer guider revisor igennem assistance og evt. erklæringsafgivelse vedr. omdannelse af IVS til ApS eller A/S. Værktøjet omfatter revisors planlægning, udførelse/dokumentation og rapportering efter ISAE3000 og inkluderer revisors erklæring, ledelseserklæring, aftalebrev og selskabsretlige dokumenter til gennemførelse af omregistreringen. Værktøjet koster kr. 1.675 ekskl. moms/opdatering. Der kan tilkøbes opdateringsabonnement for kr. 335 ekskl. moms. Forventes frigivet ultimo februar 2021.

PERSONLIGT REGNSKAB 2020: Dette værktøj omfatter afslutningsark til det personlige (private) regnskab, regnskabsopstilling med indehavererklæring og evt. revisorerklæring, tilhørende noter mv. Værktøjet leveres med/uden skatteberegning. Forventet pris inkl. skatteberegning er kr. 4.295 ekskl. moms og kr. 2.995 ekskl. skatteberegning/moms. Prisen omfatter alle opdateringer i 2021. Forventes frigivet februar/primo marts 2021.

UDLEJNINGSREGNSKAB 2020: Med dette værktøj kan du samle kundens bilag i et simpelt excel-baseret bogholderi – hvorefter bogholderiet samles i et standardiseret udlejningsregnskab. Nemt og hurtigt og  med adgang til at linke alt dokumentation sammen med bogføring og regnskab. Forventet pris er kr. 1.995 ekskl. moms. Prisen omfatter alle opdateringer i 2021 – omfatter ikke skatteberegning. Forventes frigivet primo marts 2021.