Aktuelle og kommende værktøjer

ReviSupport udvikler skabeloner, bøger og IT-værktøjer til revisions- og regnskabsbranchen. Så kan du fokuserer på din forretning og dine kunder – “Vi gør det nemmere”

Skabeloner: Vores skabeloner omfatter enkeltstående værktøjer, som typisk er udviklet i Word eller Excel. Vores skabeloner er som udgangspunkt Office365-kompatible, men kan som udgangspunkt anvendes i Office-løsninger fra 2013 og nyere.

Bøger: Vores bøger er biblioteksgodkendte (ISBN-indekseret) og udgives oftest som årbøger. Bøgerne omfatter vejledning indenfor regnskab, revision/erklæringer, revisorjura og opslagsbøger.

IT-værktøjer: For at lette revisors arbejde, udvikler vi løbende værktøjer til beregninger, dokumentation osv. Værktøjerne er oftest mere omfattende end vores skabeloner og med et mere specifikt formål, der omfatter flere processer/arbejdshandlinger.

 

Bestilling: Du kan bestille elektronisk her.

Faglitteratur / Bøger

Vores aktuelle og kommende bøger omfatter bl.a.:

  • Regnskabsmodeller 2022/23 – fås både som print og søgbar PDF. Den nye version er opdateret med flere modeller, oversigt over elementer, bestanddele og regnskabsposter med overordnede regler samt henvisning til årsregnskabsloven, relevante lovtekster samt oversigt over internationale standarder – Er udkommet
  • ISQM 1 + 2 samt vejledning til førstegangsimplementering – dansk udgave. Fås både i bogversion og PDF-version. Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse af de to nye centrale kvalitetsstyringsstandarder inkl. IFAC’s vejledninger til førstegangsimlementering – Er udkommet
  • Erklæringsstandarder og anden rapportering 2023/24 – fås både som print og søgbar PDF. Vi har samlet en lang række revisionserklæringer og anden revisorrapportering, ledelseserklæringer mv. Så er du klar til at afgive erklæringer om et hvert tema. Bogen er en opdateret version fra seneste udgave (2017) – Forventet udgivelse ultimo 2023

Du kan bestille vores værktøjer ved at anvende linket øverst på siden.

IT-værktøjer

Aktuelle værktøjer:

Ingen aktuelle nye værktøjer lige nu – men følg vores side for de kommende frigivelser.

Kommende værktøjer:

SELSKABSPAKKE: Dette værktøj hjælper dg som revisor/rådgiver igennem dokumentudarbejdelse ved selskabsstiftelser, udarbejdelse af vurderingsberetning og evt. åbningsbalance samt arbejdsplan, tjeklister, indehavererklæring mv. Med værktøjet sikre du udførelse i én samlet arbejdsgang, der samtidig sikre overholdelse af alle kvalitetskrav efter gældende standarder. Foreløbige pris kr. 2.995,00 ekskl. moms, hertil kan tilkøbes 12 måneders opdateringsabonnement for kun kr. 595,00 ekskl. moms. Forventes frigivet primo 2024.

PERSONLIGT REGNSKAB 2023: Dette værktøj omfatter afslutningsark til det personlige (private) regnskab, regnskabsopstilling med indehavererklæring og evt. revisorerklæring, tilhørende noter mv. Værktøjet leveres med/uden skatteberegning. Foreløbige pris inkl. skatteberegning er kr. 4.695 ekskl. moms og kr. 3.295 ekskl. skatteberegning/moms. Prisen omfatter alle opdateringer i 2023-24. Forventes frigivet primo 2024.

UDLEJNINGSREGNSKAB 2023: Med dette værktøj kan du samle kundens bilag i et simpelt excel-baseret bogholderi – hvorefter bogholderiet samles i et standardiseret udlejningsregnskab. Nemt og hurtigt og med adgang til at linke alt dokumentation sammen med bogføring og regnskab, så det opfylder de kommende nye digitaliseringskrav i bogføringsloven. Foreløbige pris er kr. 1.995 ekskl. moms. Prisen omfatter alle opdateringer i 2023-24 – omfatter ikke skatteberegning. Forventes frigivet primo 2024.