Velkommen til Revisupport

[ Corona | Covid-19 ]  –  læs om Covid-19 nedenfor og følg vores nyheder

Covid-19

Revisupport følger løbende udviklingen og orienterer via vores nyhedsmail og via www.revisupport.dk/nyheder.

Seneste nyt:

  • Kompensation for omsætningstab hævet fra 75 til 90%, 100% ved påbud om lukning
  • Kompensation for faste omkostninger – krav om omsætningstab reduceret fra 40 til 35%, faste omkostninger i perioden reduceret fra 25.000 til 12.500 kr.
  • Mulighed for forlængelse af kompensation med én måned; 9. juni – 8. juli 2020 (særskilt ansøgning)
  • Fristforlængelse for årsrapporter omfattet af indsendelseskrav efter årsregnskabslovens § 138 (alle selskaber m.fl.)

Hjælpeværktøjer fra ReviSupport: Revisupport har udviklet 2 hjælpeværktøjer til revisorer, bogholdere m.fl. Beregningsværktøj der hjælper med at beregne kompensationer inkl. dannelse af CSV-filer ved lønkompensation, pris kr. 800 ekskl. moms. Revisorpakke der hjælper revisor ved assistance og erklæringsarbejde vedr. kompensationer. Værktøjet omfatter planlægning, kundevurdering, instrukser, arbejdspapirer, aftalebrev, ledelseserklæring og revisors erklæring med bilag. Pris kr. 975 ekskl. moms.

Værktøjerne kan bestilles ved at skrive til info@revisupport.dk – husk at anføre ønskede værktøj, firmanavn og mailadresse.

Om Revisupport

Revisupport er en support- og kursusvirksomhed for revisorer, bogføringsbureauer, freelance bogholdere, advokater, regnskabsafdelinger mv. Vores mål er hurtigt, smidigt og prisbevist at yde dig online support.

Hos os får du en professionel support inden for bl.a.:

  • Regnskabsforhold og -regulering
  • Revision og erklæringsforhold
  • Skat og afgifter
  • Generationsskifte, selskabsetablering mv.

Vores store kursusafdeling – PK Kurser – udbyder egne kurser, sammensætter individuelle kurser efter Jeres behov samt udbyder undervisning i øvrigt.

Vores nye 2020-kursusprogram forventes klar medio/ultimo april 2020.