Erhvervsstyrelsens regnskabsindberetningsplatform Regnskab 2.0. er ændret. Ændringen omfatter alene basismodul, altså indtastningsmodulet. Specialmodulet er ikke ændret.

Ændringen har virkning fra 30. januar 2019 – det betyder også, at har man indtastet – men ikke indberettet – i en kladde før denne dato, vil kladden skulle tilpasses før gyldig indberetning. Overordnet medføre ændringerne følgende:

  • Bestanddelene pengestrømsopgørelse og nøgletal er fjernet fra modellen (ej længere muligt)
  • Redegørelser i beretningen er fjernet (omfatter redegørelser omfattet af beretningskrav for klasse C)
  • Udvalgte noter er fjernet (omfatter noter, der er gældende for klasse C)

Ændringerne er overordnet relateret til, at Regnskab Basis modullet ikke længere kan anvendes for klasse C.

Er du revisor for klasse C virksomheder skal du derfor fremover anvende Regnskab Special eller eget eksternt XBRL-program, f.eks. Wolter Klüwers Årsafslutning eller FSR’s casewaremodeller.

Ændringerne er i tråd med styrelsens tidligere udmelding om, at indberetningsplatformen skal udfases, da den oprindeligt var tiltænkt en midlertidig løsning indtil egnede IT-systemer blev stillet til rådighed. Ændringerne indikerer dog, at styrelsen ikke agter at fjerne Regnskab Basis løsningen for klasse B. Du kan læse mere om ændringerne på styrelsens hjemmeside; www.erst.dk.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]