Corona

Det er nu muligt at ansøge om kompensationer (tabt omsætning og faste omkostninger) for perioden 1. marts til 30. april 2021.

Ansøgningsfrister:

 • Ansøgning for ordninger til og med 31. oktober 2020: Fristen udløb 15. april 2021, med mindre der tidligere er ansøgt og afvist
 • Ansøgning for ordninger til og  med 28. februar 2021: Ny frist 15. juni 2021
 • Ansøgning for ordninger fra 1. marts 2021 (indtil videre til 30. april 2021): Frist 31. august 2021

Referenceperioder for omsætning:

 • Referenceperiode for omsætningen er:
  • 1. marts 2019 – 30. april 2019 ELLER
  • 1. april 2019 – 30. juni 2019 (Q2/2019)
 • Alternative perioder kan vælges (med begrundelse)

Referenceperioder for faste omkostninger:

 • 1. december 2019 – 29. februar 2020 (uændret – kan genbruges)

Erklæringskrav – faste omkostninger fra 1. marts 2021:

 • Der er fornyet krav om revisorerklæring ved ansøgning, MEN
 • Tidligere erklæring kan  genbruges for så vidt angår:
  • Realiserede faste omkostninger i referenceperioden
  • Seneste resultat, hvis negativ
  • Særlige omstændigheder – hvis negativt resultat og særlige omstændigheder mindst svarer til det samlede negative resultat
 • Ny (opdateret) revisorerklæring skal medsendes ved ansøgning
 • Der gives 80% kompensation for revisorudgiften – forudsat revisorfaktura er oploaded sammen med ansøgningen
 • Revisors erklæring er identisk med tidligere erklæring efter ISA 805 og kræver ikke nogen særlig tilpasning – udover ny referenceomsætning
 • Revisors arbejde omfatter:
  • Kontrol af, at anførte realiserede faste omkostninger og evt. underskud svarer til indholdet af tidligere revisorerklæring (bilag 1 og 2)
  • Kontrol af, at anførte referenceomsætning stemmer overens med udtræk fra bogføring

Statsstøtteregler:

 • TF 3.1: Kan anvendes af alle virksomheder, også nyregistrerede virksomheder. Ordningen medføre et samlet loft for statsstøtte på ca. 13,4 mio.kr. for de facto juridisk enhed (dvs. alle koncernforbundne virksomheder under ét)
 • TF 3.12: Kan anvendes af alle virksomheder, der er registreret i CVR senest 9. marts 2020. Ordningen er særlig relevant for virksomheder med underskud – idet der kan opnås samlet statsstøtte på ca. 74,4 mio.kr. uden beskæring for underskud

 

Vores værktøjer (Covid-19 Efterkontrol og Revisorpakke Covid-19 2.0) forventes i løbet af denne uge opdateret til de forlængede ordninger (fra 1. marts 2021).

Du kan hente retningslinjerne for ansøgning om faste omkostninger fra 1. marts 2021 her.

Vil du også have styr på de mange regler, frister osv. – så tilmeld dig vores webinar den 28. april 2021 kl. 15 til ca. 17 – tilmeld lige her.