Covid-19: Slutafregning – ny ultimativ frist

Fristen for slutindberetning af Covid-19 kompensationer for perioder frem til 28. februar 2022 var tidligere fastsat til 30. november 2022. Erhvervsstyrelsen har konstateret, at mange virksomheder fortsat mangler at gennemføre slutindberetningen, hvorfor fristen for ordningerne “tabt omsætning”, “tabt indkomst”, “lønkompensation”, “faste omkostninger” og “stedbundne omkostninger” er udskudt til ny ultimativ frist, som er 28. februar…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat YDERLIGERE

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022, men blev medio september forlænget til 30. oktober 2022. Fristen er nu yderligere udsat til 30. november 2022. Der kan ikke forventes yderligere udsættelse – ligesom der som udgangspunkt ikke indrømmes dispensation for denne frist. Revisors frist…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022. Fristen er udsat til 30. oktober 2022. Udsættelsen skyldes pres på styrelsens systemer samt at flere virksomheder har oplevet tekniske udfordringer og udfald ved forsøg på indberetning. Revisors frist for udarbejdelse af erklæring om evt. revisorbistand og…

Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…

Covid-19: Slutafregning

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt. Virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, skal slutafregne kompensationer senest 30. september 2022. Slutafregningen foregår ved, at der indsamles data…

Covid-19: Ny udskudt frist for slutafregning

Den oprindelige frist for slutafregning af alle Covid-19 kompensationsordninger 30. juni 2022 er udskudt til 30. september 2022. Slutafregningerne forventes åbnet via virk.dk fra medio maj 2022 og omfatter alle ordninger for ansøgningsperioderne: 1. september 2020 – 30. juni 2022 eller delperioder heri Den kommende slutafregningsløsning omfatter alle ordninger således der under ét kan slutafregnes.…

COVID-19: Nye restriktioner og nye kompensationer (opdateret)

Opdateret 20. december 2021: Den stigende Coronasmitte medfører fornyede restriktioner og anbefalinger, som potentielt medfører omsætningstab for virksomheder o selvstændige. Restriktioner: De vedtagne restriktioner, som gælder fra søndag den 19. december 2021 til foreløbigt 16. januar 2022 omfatter: Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege-/badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer og forsamlingshuse lukkes Lokaliteter hvor der afholdes konferencer og foredrag…

COVID-19: Frist for slutafregning udskudt

Fristen for slutafregning (indberetning til virk.dk) for Covid-19 kompensationer i perioden 9. marts – 31. august 2021 er 30. september 2021, men er netop forlænget med 30 dage – indtil 30. oktober 2021. Alle virksomheder – der medio oktober 2021 endnu ikke har indberettet – vil blive erindret om den forestående indberetning af slutafregning. Virksomheder…

Tilbagebetaling Corona-lån

Der er indgået en bred politisk aftale, der medføre at de oprindelige frister 1. november 2021 og 1. februar 2022 for tilbagebetaling af 2 coronalån (A-skatte- og/eller momslån) er udskudt til 1. april 2022. Samtidig er der etableret en midlertidig adgang til, at afdragsordninger med Skat kan forløbe over 24 måneder – imod normalt 12…

Covid-19: Ansøgningsfrist udskydes

Fristen for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioder der afslutter 28. februar 2021 har hidtil været 31. august 2021, men Erhvervsstyrelsen har netop meddelt – at fristen udskydes til 31. oktober 2021. Der er ikke andre ansøgnings- og slutindberetningsfrister der aktuelt er udskudt, det betyder de aktuelt gældende frister er således: Kompensation for…