Covid-19: Slutafregning

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt. Virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, skal slutafregne kompensationer senest 30. september 2022. Slutafregningen foregår ved, at der indsamles data…

Covid-19: Ny udskudt frist for slutafregning

Den oprindelige frist for slutafregning af alle Covid-19 kompensationsordninger 30. juni 2022 er udskudt til 30. september 2022. Slutafregningerne forventes åbnet via virk.dk fra medio maj 2022 og omfatter alle ordninger for ansøgningsperioderne: 1. september 2020 – 30. juni 2022 eller delperioder heri Den kommende slutafregningsløsning omfatter alle ordninger således der under ét kan slutafregnes.…

COVID-19: Nye restriktioner og nye kompensationer (opdateret)

Opdateret 20. december 2021: Den stigende Coronasmitte medfører fornyede restriktioner og anbefalinger, som potentielt medfører omsætningstab for virksomheder o selvstændige. Restriktioner: De vedtagne restriktioner, som gælder fra søndag den 19. december 2021 til foreløbigt 16. januar 2022 omfatter: Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege-/badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer og forsamlingshuse lukkes Lokaliteter hvor der afholdes konferencer og foredrag…

COVID-19: Frist for slutafregning udskudt

Fristen for slutafregning (indberetning til virk.dk) for Covid-19 kompensationer i perioden 9. marts – 31. august 2021 er 30. september 2021, men er netop forlænget med 30 dage – indtil 30. oktober 2021. Alle virksomheder – der medio oktober 2021 endnu ikke har indberettet – vil blive erindret om den forestående indberetning af slutafregning. Virksomheder…

Tilbagebetaling Corona-lån

Der er indgået en bred politisk aftale, der medføre at de oprindelige frister 1. november 2021 og 1. februar 2022 for tilbagebetaling af 2 coronalån (A-skatte- og/eller momslån) er udskudt til 1. april 2022. Samtidig er der etableret en midlertidig adgang til, at afdragsordninger med Skat kan forløbe over 24 måneder – imod normalt 12…

Covid-19: Ansøgningsfrist udskydes

Fristen for ansøgning om kompensation for faste omkostninger for perioder der afslutter 28. februar 2021 har hidtil været 31. august 2021, men Erhvervsstyrelsen har netop meddelt – at fristen udskydes til 31. oktober 2021. Der er ikke andre ansøgnings- og slutindberetningsfrister der aktuelt er udskudt, det betyder de aktuelt gældende frister er således: Kompensation for…

Skattelylande

EU har den 26. februar 2021 udsendt en opdateret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (skattelylande). Listen skal bl.a. anvendes af rådgivere i forbindelse med rådgivning om skattemæssige transaktioner samt vedr. kontrol af slutafregning af lønkompensationer, der fordre at modtagende virksomheder ikke er ejet via skattelylande. Du finder listen her.

COVID-19: Opdateret overblik

Revisupport har opdateret  vores overblik over ordninger, frister og vilkår – herunder senest opdaterede frister vedr. slutafregning, revisors rolle og omfanget af slutafregningen. Du kan gratis hente oversigten her. Vores værktøj REVISORPAKKE COVID-19 2.0 opdateres til version 4, der indeholder de nyeste frister og krav til revisorerklæring, revisors arbejde mv. Du kan bestille værktøjet under…

Slutafregning – lønkompensation (åbner)

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for afgivelse af revisorerklæringer på slutafregning af lønkompensationer for perioder frem til 31. august 2020 – fra fredag den 2. juli 2021. Styrelsen har frigivet revisorerklæringen der skal anvendes til formålet. Erklæringen er – som også ved omsætningstab – omfattet af ISRS 4400 (aftalte arbejdshandlinger) og omfatter ialt 6 temaer med…

Revisorbistand – slutafregninger (er du klar?)

Mange virksomheder er udtaget til ekstra kontrol ved slutafregning af kompensationer for tabt omsætning og lønkompensationer. Er du godkendt revisor og er du klar til at yde denne bistand. ReviSupport’s værktøj REVISORPAKKE COVID-19 2.0 giver dig en all-in-one løsning, så du både har aftalebrev, ledelseserklæring, arbejdsplaner med planlægning, notater, risikovurdering og konklusioner samt relevante arbejdspapirer.…