Covid-19: Hjælpepakker forlænget

Som led i Regeringens delvise genåbningsplan, der medføre at: Udsalgsbutikker kan genåbne fra 1. marts 2021 (forudsat butiksarealet er under 5.000 m2) Fritids- og kulturaktiviteter (udendørs) kan genåbne (visse restriktioner vedr. antal og krav om negativ test) Afgangsklasse i grundskole og efterskoler/højskoler i visse områder (Vestjylland, Nordjylland og Bornholm) er de generelle kompensationsordninger samlet forlænget…

Covid-19: Kompensationer (opdateret)

Opdateret 25. februar 2021 Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 5. april 2021 (Er forlænget fra oprindeligt til og med 28. februar 2021). Ansøgningsfristerne er opdateret – og er således for den generelle ordninger (ikke målrettede ordninger):…

Statsgaranteret Coronalån – muligheden for dine kunder

Du kan ansøge om Coronalån med statsgaranti. Statsgarantien er tilvejebragt igennem Vækstfonden, der dækker 90% af lånet. Forudsætningen for et statsgaranteret Coronalån er, at din virksomhed skal opleve fald på mindst 30% i omsætning som følge af Coronavirus, f.eks. som effekt af restriktioner. Statsgaranterede Coronalån kan fås igennem dit pengeinstitut – under forudsætning af, at…

Skærpede krav til brug af værnemidler

Fra mandag den 8. februar 2021 skærpes kravene til anvendelse af værnemidler – mundbind eller visir. Det medfører, at de nuværende regler om mundbindskrav i detailhandlen udvides til også at omfatte engrosbranchen (eller B2B-sektoren). Konkret betyder det, at når f.eks. en håndværker henter varer i byggemarkedet, så skal dette ske ved brug af værnemidler –…

Regnskabsmæssige udfordringer vedrørende Covid-19

Erhvervsstyrelsen har den 2. februar 2021 udsendt en vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger i relation til Covid-19, særligt rettet mod indregning af kompensationer. Vejledningen er primært rettet mod virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 og dermed virksomheder typisk i klasse B, C og D – der har pligt til at indsende og offentliggøre årsrapport til Erhvervsstyrelsen.…

Nye moms- og A-skattelån

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…

COVID-19: Vejledning faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har den 22. januar 2021 udsendt vejledning om omfanget og arten af faste omkostninger, der kan indgå i kompensationsgrundlaget for faste omkostninger for følgende ordninger: Forårsordningerne (9/3 – 8/6 eller 8/7 2020) – kan anvendes ved slutafregning Sommerordningerne (9/7 – 31/10 2020) Vinterordningerne (1/11 2020 – 28/2 2021) Du kan hente vejledningen i PDF-version…