Revisornævnet har i en afgørelse – 119-2016 fra november 2017 – fastslået, at der skal udarbejdes aftalebreve vedr. assistanceopgaver udført i overensstemmelse med ISRS 4410.

Afgørelsen bygger på standardens afsnit 25.

Af ISRS 4410 fremgår, at revisor skal atale vilkår for opgaven, omfattende forhold som

a) Brug og distribution af oplysninger omfattet af revisors assistance (og erklæring)

b) Aftale om begrebsramme – typisk årsregnskabsloven

c) Mål og omfang af opgaven (typisk mål, opstilling af årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler)

d) Redegørelse for revisors ansvar og etiske retningslinjer

e) Redegørelse for den daglige ledelses ansvar

f) Form og indhold af revisors erklæring; Typisk afgivelse af erklæring om opstilling af finansielle oplysninger uden afgivelse af konklusion.

I den aktuelle sag blev revisor idømt en tillægsbøde på kr. 10.000. Sanktionen handlede alene om de manglende aftaleforhold for opgaven, idet revisor blev frikendt i andre forhold i samme sag.

Afgørelsen medføre og fastslår, at revisor ved en hver form for erklæringsopgave i et trepartsforhold, skal sikre at rammerne for erklæringen og opgaven er fastlagt igennem aftale.

REVIsupport anbefaler på baggrund af afgørelsen, at revisor etablerer rutiner der sikre etablering af aftaler for alle erklæringsopgaver. Form og omfang kan udgøre mailkorrespondance, men kan også etableres som reelle aftalebreve på samme niveau som revisionsopgaver jf. ISA 210.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]