Knæk Cancer – igen i 2019

Igen i 2019 støtter PK Kurser (ReviSupport) sammen med OL Revision Haderslev TV2’s knæk cancer kampagne. Kampagnen løber frem til og med uge 43, hvor denne kulminerer i det store traditionelle indsamlingsshow på TV2. I 2018 lykkedes det at indsamle 25.000 kr. I 2019 forventer vi at indsamle mindst 50.000 kr. igennem den etablerede indsamling,…

Assistance – aftalebreve

Revisornævnet har i en afgørelse – 119-2016 fra november 2017 – fastslået, at der skal udarbejdes aftalebreve vedr. assistanceopgaver udført i overensstemmelse med ISRS 4410. Afgørelsen bygger på standardens afsnit 25. Af ISRS 4410 fremgår, at revisor skal atale vilkår for opgaven, omfattende forhold som a) Brug og distribution af oplysninger omfattet af revisors assistance…

Kursussæsonen er i gang…

Vi har skudt kursussæson 2018 i gang og vores store detaljerede kursuskatalog er nu tilgængeligt. Mere end 30 spændende og inspirerende kurser er det blevet til og vi har naturligvis engageret de dygtigste undervisere og fundet kursusfaciliteter, som sikre nem adgang og en god kursusdag, inkl. den altid vigtige forplejning. Find vores katalog her, læn…

Nystiftede selskaber kan konverterer til udvidet gennemgang

Erhvervsstyrelsen har hidtil praktiseret reglerne i årsregnskabslovens § 135 således, at hvor et selskab fra stiftelsen havde valgt revision – ville selskabet tidligst kunne træffe et omvalg efter aflæggelse af første årsrapport og en vedtagelse på den første ordinære generalforsamling. Denne praksis har styrelsen netop ændret, således at en virksomhed omfattet af bestemmelserne i årsregnskabslovens…

Bitcoins – skattepligt

Skatterådet har i et bindende svar (SKM2018.104.SR) fastslået, at gevinst ved handel med bitcoins er skattepligtig – når handlerne har et omfang og størrelse, hvor man må formode at der er tale om spekulation med gevinst for øje. Det afgørende i svaret er ikke, om handlen – og gevinsterne – er af en sådan størrelse,…