Skatterådet har i et bindende svar (SKM2018.104.SR) fastslået, at gevinst ved handel med bitcoins er skattepligtig – når handlerne har et omfang og størrelse, hvor man må formode at der er tale om spekulation med gevinst for øje. Det afgørende i svaret er ikke, om handlen – og gevinsterne – er af en sådan størrelse, at man kan leve af disse. Det afgørende er, at indsatsen har en sådan størrelse og motivationen er en gevinst, der går udover en ikke nærmere angivet bagatelgrænse.

Svaret bekræfter således den seneste tendens/praksis på området. Som rådgiver bør du derfor være varsom med at oplyse – at Bitcoins ikke er skattepligtige – idet disse kan sidestilles med anden form for handel med finansielle instrumenter, og derfor som udgangspunkt er skattepligtige.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]